Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Zmluva o určení platcu faktúr - príloha k zmluve č. 7872007 "Dohoda o predbežných preddavkoch"
72/2024
0,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
1. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
19/2024
132,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Denisa Baďurová
1. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
20/2024
20,15 € Mesto Liptovský Mikuláš Patrik Durstin
1. Február 2024
Dohoda o zriadení spololčného námu bytu
22/2024
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Zdenka Klongová
1. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru
56/2024
97 900,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Mojmír Katrák
31. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
58/2024
1 592,67 € Mesto Liptovský Mikuláš Vlasta Murgošová
24. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
27/2023
59,68 € Mesto Liptovský Mikuláš Kristína Kokyová
30. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
5/2024
82,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Belo Baláž
30. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
15/2024
8,96 € Mesto Liptovský Mikuláš Roman Pecha
30. Január 2024
Kúpna zmluva
54/2024
68 733,68 € Mesto Liptovský Mikuláš Ing. Kvetoslav Staroň
30. Január 2024
Kúpna zmluva
55/2024
25 573,32 € Mesto Liptovský Mikuláš Ing. Kvetoslav Staroň
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - preprava obedov
61/2024
26 648,80 € AMR services, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
30. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
8/2024
171,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Karolína Ciglianová
30. Január 2024
Nájomná zmluva
57/2024
441,00 € Mesto Liptovský Mikuláš IPATEX s.r.o.
30. Január 2024
Nájomná zmluva
63/2024
13,50 € Mesto Liptovský Mikuláš Pavel Vyskočáni
30. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme obytnej miestnosti č. 402/2023/BaNP
69/2024
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Anna Veselovská
26. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
6/2024
139,02 € Mesto Liptovský Mikuláš Gabriel Facona
26. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
16/2024
166,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Nina Homolová
25. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/09981/002
43/2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam Mesto Liptovský Mikuláš
25. Január 2024
Memorandum o spolupráci
59/2024
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Tatra Forest Slovakia, s.r.o