Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme obytnej mistnosti č. 209/2023/BaNP
104/2024
152,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Valentín Strkač
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
114/2024
2 500,00 € Mesto Liptovský Mikuláš ŠPORTOVÝ KLUB Demänová
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
23/2024
147,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ester Čonková
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
79/2024
93,55 € Mesto Liptovský Mikuláš Eva Házová
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke
904/2023
30,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ing. Peter Malkus
13. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
84/2024
80,50 € Mesto Liptovský Mikuláš Ivan Murgoš
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke
926/2023
30,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Peter Švárny
13. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
26/2024
94,13 € Mesto Liptovský Mikuláš Jana Ferencová
13. Február 2024
Dohoda o uznaní záväzku a dohoda o postupnom splácaní uznaného záväzku č. 20240006
111/2024
324 496,30 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
7. Február 2024
Zmluva o dielo č. 86
60/2024
1 042 887,75 € XENEX, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
7. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 374/2023/ŽPD
108/2024
0,00 € Region Liptov - Oblastná organizácia CR Mesto Liptovský Mikuláš
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie na rozpočtový rok 2024 č. 1270/2024-M_ODFSS
50/2024
50 400,00 € Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Liptovský Mikuláš
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2024 č. 1272/2024-M_ODFSS
51/2024
407 400,00 € Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Liptovský Mikuláš
6. Február 2024
Zmluva o dielo č. S 2/2024
73/2024
60,00 € VÝŤAHY LM s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
101/2024
2 052,00 € HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária Žilina Mesto Liptovský Mikuláš
6. Február 2024
Zámenná zmluva
52/2024
9 916,83 € Mesto Liptovský Mikuláš Ing. Daniel Trizna
6. Február 2024
Nájomná zmluva
53/2024
1,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ing. Daniel Trizna
5. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
10/2024
115,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ľubica Sabaková
5. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
11/2024
161,95 € Mesto Liptovský Mikuláš Miloš Majer
5. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
14/2024
25,91 € Mesto Liptovský Mikuláš Margita Čonková