Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
991/2023
398,88 € Mesto Liptovský Mikuláš Spinart, s.r.o.
6. December 2023
Kúpna zmluva
587/2023
514,51 € Mesto Liptovský Mikuláš Ľubomír Balco
6. December 2023
Nájomná zmluva
1017/2023
1 064,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Peter Pavnica
6. December 2023
Dodatok č. 2 k Dohode č. 23/2022/054/213 o poskytnutí príspevku podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti č. 806/RĽZ/2023
1024/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš
6. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
993/2023
50,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Róbert Černý
6. December 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
994/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Futbalový klub FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej v zariadení seniorov neverejnýn poskytovateľom v rozpočtovom roku 2023
1012/2023
97 054,02 € Mesto Liptovský Mikuláš Domov pre seniorov Golden Age, o. z.
6. December 2023
Zmluva o dielo
1021/2023
4 970,00 € DESIGNCRAFT, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
992/2023
479,26 € Mesto Liptovský Mikuláš Milan PETHO Súkromná autoškola
5. December 2023
Dohoda o uznaní dlhu
996/2023
972,77 € Mesto Liptovský Mikuláš Marek Murgoš
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1000/2023
80,00 € Mgr. Jana Hiková Mesto Liptovský Mikuláš
4. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1504/2023/UZ
1006/2023/OSM
1 900 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
4. December 2023
Licenčná zmluva č. 20240001
948/2023
350,00 € PERRY SOFT a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 81/2023/MŠaK
983/2023
80 000,00 € Mesto Liptovský Mikuláš MFK Tatran Liptovský Mikuláš
4. December 2023
Mandátna zmluva
1013/2023
11 520,00 € AKTIMS s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov č. 2023-11-05
1016/2023
13 000,00 € REGION LIPTOV, Oblastná organizácia cestovného ruchu Mesto Liptovský Mikuláš
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 2023-11-01 (č. 417/2023/MaP)
1004/2023
1 000,00 € Region Liptov - Oblastná organizácia CR Mesto Liptovský Mikuláš
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov č. 2023-11-07
1005/2023
13 000,00 € Region Liptov - Oblastná organizácia CR Mesto Liptovský Mikuláš
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu
850/2023
80,03 € Mesto Liptovský Mikuláš Augustína Balážová
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A13707444 (564/2019/Soc.) a Dohoda o splátkach
989/2023
47,83 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš