Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-22 (č. 454/2023/PEM)
1064/2023
203 498,16 € Fond na podporu športu Mesto Liptovský Mikuláš
27. December 2023
Rámcová zmluva
1090/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1035/2023
192,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ľubomír Antol
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1043/2023
193,60 € Mesto Liptovský Mikuláš Ondrej Facuna
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1048/2023
184,20 € Mesto Liptovský Mikuláš Jaroslava Hrčová
22. December 2023
Poistná zmluva - havarijné poistenie AUTOMAX č. 2409345743
1077/2023
2 377,93 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Liptovský Mikuláš
22. December 2023
Zmluva o nájme bytu
959/2023
31,60 € Mesto Liptovský Mikuláš Jana Murgošová
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej v zariadení opatrovateľskej služby neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2023
1008/2023
2 481,05 € Mesto Liptovský Mikuláš ZSS Nestor o.z.
22. December 2023
Dohoda o uznaní dlhu
995/2023
794,67 € Mesto Liptovský Mikuláš Marcela Pechová
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1038/2023
185,80 € Mesto Liptovský Mikuláš Ivan Balluch
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1041/2023
109,60 € Mesto Liptovský Mikuláš Marta Cabúková
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1049/2023
128,40 € Mesto Liptovský Mikuláš Andrea Kolenová
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1053/2023
111,20 € Mesto Liptovský Mikuláš Miroslav Pačaj
22. December 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností
1074/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš MPV Services, s.r.o.
21. December 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 355/2020/Práv.
1027/2023/Práv.
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Eva Kordošová
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku
921/2023/RHA
300,00 € Bc. Ján Stolár Mesto Liptovský Mikuláš
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku
923/2023/RHA
5 100,00 € Centrum environmentálnych služieb, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku
924/2023/RHA
8 500,00 € Tatry mountain resorts, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku
923/2023
5 100,00 € D.H. KOMPLET s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku
924/2023
8 500,00 € JKSK, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš