Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1044/2023
105,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ján Gehry
20. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1045/2023
117,40 € Mesto Liptovský Mikuláš Františka Gehryová
20. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1050/2023
190,60 € Liptovský Mikuláš Jozefa Kubíčková
20. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1051/2023
115,80 € Mesto Liptovský Mikuláš Marián Mirga
20. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1052/2023
105,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Blanka Mirgová
20. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1054/2023
185,80 € Mesto Liptovský Mikuláš Ing. Milan Pavelek
20. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 94/2022/BaNP
1057/2023
430,39 € Mesto Liptovský Mikuláš NICOLAUS, s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1026/2023
20,00 € Ľubomír Ján Straka Mesto Liptovský Mikuláš
19. December 2023
Dodatok č.1 k Dohode o uznaní dlhu č. 612/2023/SOC.
1033/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Sabina Ferenciová
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní dlhu č. 613/2023/SOC.
1034/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Denisa Kočková
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku
922/2023
300,00 € Mária Přikrylová Mesto Liptovský Mikuláš
18. December 2023
Zmluva o llízingu č. LZC/23/10845
1028/2023
132 890,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
18. December 2023
Dodatok č.1 k Dohode o uznaní dlhu č. 610/2023/SOC.
1032/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Monika Dudová
18. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1036/2023
152,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Dušan Baláž
18. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1037/2023
164,40 € Mesto Liptovský Mikuláš Monika Balážová
18. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1042/2023
192,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ľubomír Ďuroška
18. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1047/2023
317,70 € Mesto Liptovský Mikuláš Vilma Horváthová
18. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 022/2023/1 (č. 594/2023/Výst.)
1058/2023
0,00 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
18. December 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1505/2023/UZ
1068/2023
300 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
15. December 2023
Zmluva o nájme bytu
958/2023
50,09 € Mesto Liptovský Mikuláš Martin Kořínek