Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1039/2023
105,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ivan Bartoš
15. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1055/2023
120,60 € Mesto Liptovský Mikuláš Eva Pušková
14. December 2023
Zmluva o výpožičke
912/2023
30,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Stanislava Radičová
14. December 2023
Nájomná zmluva
1014/2023
2 944,00 € Mesto Liptovský Mikuláš OD Prior Stred a.s.
14. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 022/2023/2 (č. 595/2023/Výst.)
1031/2023
0,00 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
13. December 2023
Darovacia zmluva
1029/2023
1 250,00 € Koľko lásky, o. z. Mesto Liptovský Mikuláš
13. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
1030/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Koľko lásky, o. z.
13. December 2023
Zmluva o nájme bytu
954/2023
74,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Blanka Balážová
13. December 2023
Kúpna zmluva
1019/2023
1 782,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Richard Rajniak
12. December 2023
Zmluva o výpožičke
906/2023
30,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Marián Paulíny
12. December 2023
Nájomná zmluva
1020/2023
90,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Michal Skaličan
12. December 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1015/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Liptov. galéria P.M. Bohúňa v Lipt.Mikuláši
11. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci poskytovanej neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2023 č. 222/2023/Soc.
997/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Santea, n.o
11. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci poskytovanej neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2023 č. 789/2023/Soc.
998/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Santea, n.o
11. December 2023
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu (ZZ)
1022/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
11. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu (ZZ) č. 1121254
1023/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
8. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
941/2023
547,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Zdravie pre deti, s.r.o. Liptovský Mikuláš
7. December 2023
Kúpna zmluva
1003/2023
1,53 € Mesto Liptovský Mikuláš Ján Macík
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
991/2023
398,88 € Mesto Liptovský Mikuláš Spinart, s.r.o.
6. December 2023
Kúpna zmluva
587/2023
514,51 € Mesto Liptovský Mikuláš Ľubomír Balco