Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
1080/2023
231 155,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Lobelka, s.r.o.
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
1081/2023
115 577,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
1082/2023
173 366,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Neuvedené
29. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 916/2022/Škol.
1095/2023
5 374,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Materská škola STONOŽKA, s.r.o.
29. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 918/2022/Škol.
1097/2023
5 301,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Lobelka, s.r.o.
29. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 917/2022/Škol.
1096/2023
2 905,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
29. December 2023
Nájomná zmluva
1099/2023
324,00 € MODOM PODHALE s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
28. December 2023
Nájomná zmluva
1069/2023
2 937,60 € Mesto Liptovský Mikuláš NUBIUM, s.r.o
27. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1046/2023
192,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Pavol Glórik
27. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1056/2023
184,20 € Mesto Liptovský Mikuláš Anna Slyšková
27. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-22 (č. 454/2023/PEM)
1064/2023
203 498,16 € Fond na podporu športu Mesto Liptovský Mikuláš
27. December 2023
Rámcová zmluva
1090/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1035/2023
192,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ľubomír Antol
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1043/2023
193,60 € Mesto Liptovský Mikuláš Ondrej Facuna
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1048/2023
184,20 € Mesto Liptovský Mikuláš Jaroslava Hrčová
22. December 2023
Poistná zmluva - havarijné poistenie AUTOMAX č. 2409345743
1077/2023
2 377,93 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Liptovský Mikuláš
22. December 2023
Zmluva o nájme bytu
959/2023
31,60 € Mesto Liptovský Mikuláš Jana Murgošová
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej v zariadení opatrovateľskej služby neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2023
1008/2023
2 481,05 € Mesto Liptovský Mikuláš ZSS Nestor o.z.
22. December 2023
Dohoda o uznaní dlhu
995/2023
794,67 € Mesto Liptovský Mikuláš Marcela Pechová
22. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
1038/2023
185,80 € Mesto Liptovský Mikuláš Ivan Balluch