Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Darovacia zmluva č. AF3-411/2023
AF3-411/2023
0,00 € Mgr. Marta Janovíčková Múzeum mesta Bratislavy
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. AF3-156/2021
AF3-156/2021
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Múzeum mesta Bratislavy
13. December 2023
Darovacia zmluva č. AF3-412/2023
AF3-412/2023
0,00 € Mgr. Peter Barta Múzeum mesta Bratislavy
13. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-339/2023
120,00 € Mgr. Pavel Matejovič, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
13. December 2023
Zmluva dielo a licenčná zmluva č. AF3-422/2023
AF3-422/2023
660,00 € Mgr. art. Simona Hojsíková Múzeum mesta Bratislavy
13. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-424/2023
AF3-424/2023
300,00 € Bc. Barbara Debrecká Múzeum mesta Bratislavy
13. December 2023
Kúpna zmluva č. AF3-419/2023
419/2023
25,00 € Peter Zelenák Múzeum mesta Bratislavy
12. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zm č. AF3-423/2023
AF3-423/2023
4 080,00 € Z10, s.r.o. (David Gulla, MA) Múzeum mesta Bratislavy
12. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-385/2023
AF3-385/2023
5 216,04 € Z10, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
12. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov a predmetu kultúrnej hodnoty č. AF3-386/2023
AF3-386/2023
0,00 € Z10, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
12. December 2023
Kúpna zmluva č. AF3-414/2023
AF3-414/2023
150,00 € Jaroslav Závada Múzeum mesta Bratislavy
11. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-368/2023
100,00 € Mgr. Adam Korcsmáros Múzeum mesta Bratislavy
7. December 2023
Rámcová dohoda
AF3-405/2023
71 224,80 € BAS Rudice spol. s r.o. Múzeum mesta Bratislavy
7. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-396/2023
Doplnená
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Trenčianske múzeum v Trenčíne
7. December 2023
Zmluva o výpožičke predmetu kultúrnej hodnoty
AF3-124/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Národní muzeum
7. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-389/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenský olympijský a športový výbor
6. December 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
AF3-406/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Múzeum mesta Bratislavy
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-398/2023
2 000,00 € Peter Nosáľ Múzeum mesta Bratislavy
5. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci č. AF2-71/2022
AF-71/2022
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-399/2023
200,00 € Mgr. art. Eva Benková Múzeum mesta Bratislavy