Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
Darovacia zmluva
AF3-204/2023
0,00 € Mgr. Marta Janovíčková Múzeum mesta Bratislavy
6. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-238/2023
150,00 € Mgr. art. Maroš Schmidt Múzeum mesta Bratislavy
6. Júl 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o reštaurovaní zbierkového predmetu
AF3-104_2022
0,00 € Mgr. art. Svetlana Cuperová - Ilavská Múzeum mesta Bratislavy
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom
AF3-134/2023
1 800,00 € Múzeum mesta Bratislavy Viva Musica! agency s.r.o.
4. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-177/2023
150,00 € Mgr. Zuzana Dedík Šidlíková, PhD Múzeum mesta Bratislavy
4. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-174/2023
600,00 € Ing. arch. Monika Bočková Múzeum mesta Bratislavy
4. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-176/2023
150,00 € Viliam Karácsony, Mgr. Múzeum mesta Bratislavy
4. Júl 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie skenov knižničných dokumentov
AF3-23/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Výskumné centrum pre humanitné vedy
3. Máj 2023
Zmluva o spoluprácu
AF3-52/2023
22 000,00 € Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel - TOSTABUR Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-173/2023
300,00 € Mgr. Petra Hanáková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-178/2023
600,00 € Milan Sedlár, DiS Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-175/2023
180,00 € PhDr. Miroslav Londák, DrSc. Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Darovacia zmluva
AF3-167/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Zmluva o konzervovaní predmetov kultúrnej hodnoty č. AF3-185/2023
AF3-185/2023
0,00 € Eligius s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Zmluva o reštaurovaní zbierkového predmetu
AF3-80/2023
730,00 € Mgr. art. Mária Buráková Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
AF3-205/2023
440,00 € Mgr. Ľuboš Haško Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
AF3-211/2023
40,00 € Milan Bukovčák Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
AF3-208/2023
50,00 € Anna Rakovanová Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-192/2023
80,00 € Martin Braxatoris Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-191/2023
80,00 € Daniela Kodajová Múzeum mesta Bratislavy