Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku a poskytovaní služieb s tým spojených č.23240246
AF3-432/2023
8 387,00 € United Lease Group, s. r. o. Múzeum mesta Bratislavy
21. December 2023
Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. AF3-310/2023
AF3-310/2023
0,00 € Mgr. Zuzana Gombiková Múzeum mesta Bratislavy
20. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
AF3-401/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Galéria mesta Bratislava
20. December 2023
Kúpna zmluva
AF3-417/2023
2 100,00 € Mgr. Blanka Kostelná Múzeum mesta Bratislavy
20. December 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motrového vozidla"
AF3-431/2023
176,84 € Kooperativa Múzeum mesta Bratislavy
19. December 2023
Kúpna zmluva
AF3-418/2023
3 400,00 € Mgr. Ján Kostelný Múzeum mesta Bratislavy
19. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-430/2023
8 460,00 € pingponq s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
19. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-394/2023
3 950,00 € Peter Nosáľ Múzeum mesta Bratislavy
19. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-361/2023
2 159,60 € Z10 s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
19. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-393/2023
100,00 € Mgr Ľubomír Morbacher, PhD Múzeum mesta Bratislavy
19. December 2023
AF3-391/2023
AF3-391/2023
300,00 € Mgr. Petra Hanáková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
18. December 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu predmetu kulturnej hodnoty
AF3-408/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
18. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru- krátkodobý nájom
AF3-421/2023
300,00 € Múzeum mesta Bratislavy Via Regum
14. December 2023
Poistná zmluva
AF3-427/2023
141,41 € UNIQA pojišťovna, a.s., Múzeum mesta Bratislavy
14. December 2023
Kúpna zmluva č. AF3-415/2023
AF3-415/2023
172,00 € Mgr. Ľuboš Haršány Múzeum mesta Bratislavy
14. December 2023
Kúpna zmluva č. AF3-420/2023
AF3-420/2023
12,00 € Róbert Ruderer Múzeum mesta Bratislavy
14. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-425/2023
AF3-425/2023
120,00 € Mgr. Martina Rácová Múzeum mesta Bratislavy
14. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-426/2023
AF3-426/2023
120,00 € Viera Kamenická Múzeum mesta Bratislavy
14. December 2023
Darovacia zmluva č. AF3-413/2023
AF3-413/2023
0,00 € Živena, spolok slovenských žien Miestny odbor Živena Bratislava Múzeum mesta Bratislavy
14. December 2023
Kúpna zmluva č. AF3-416/2023
AF3-416/2023
450,00 € Jozef Tökölyi Múzeum mesta Bratislavy