Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
Darovacia zmluva
AF3-198/2023
0,00 € Jarolím Uher Múzeum mesta Bratislavy
18. August 2023
Darovacia zmluva
AF3-228/2023
0,00 € Jarolím Uher Múzeum mesta Bratislavy
18. August 2023
Darovacia zmluva
AF3-230/2023
0,00 € Anna Rozborová Múzeum mesta Bratislavy
18. August 2023
Kúpna zmluva
AF3-207/2023
3 884,50 € Jarolím Uher Múzeum mesta Bratislavy
14. August 2023
Zmluva o dielo
AF3-268/2023
200,00 € Mgr. Jakub Bahyl Múzeum mesta Bratislavy
17. August 2023
ZMLUVA O MODEROVANÍ PODUJATIA A LICENČNÁ ZMLUVA č. AF3-111/2023
AF3-111/2023
900,00 € Mgr. Michal Hvorecký Múzeum mesta Bratislavy
4. Júl 2023
Zmluva o nájme priestorov
AF3-161/2023
3 600,00 € Múzeum mesta Bratislavy MOSTY-GESHARIM o.z.
10. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-270/2023
1 500,00 € Mgr.art. Magdaléna Scheryová Múzeum mesta Bratislavy
10. August 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-240/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy mesto Stupava
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-246/2023
1 000,00 € CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
8. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-267/2023
200,00 € Lenka Libjaková Múzeum mesta Bratislavy
8. August 2023
Zmluva o dielo
AF3-266/2023
100,00 € Pavel Smejkal Múzeum mesta Bratislavy
8. August 2023
Nájomná zmluva
AF3-251/2023
7 620,00 € Mobilbox SK, s. r. o. Múzeum mesta Bratislavy
7. August 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-104/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy PROTETIKA, a. s.
3. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-257/2023
100,00 € Ing. Lucia Minárová - fotograf Múzeum mesta Bratislavy
3. August 2023
Zmluva o dielo
AF3-259/2023
120,00 € MVDr. Samuel Pačenovský Múzeum mesta Bratislavy
1. August 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-242/2023
11 858,00 € DEVIN printing house, s. r. o. Múzeum mesta Bratislavy
1. August 2023
Zmluva o spolupráci
AF3 – 183/2023
0,00 € PAMARCH, s. r. o. Múzeum mesta Bratislavy
31. Júl 2023
Zmluva o úschove
AF3-194/2023
3 400,00 € Mgr. Ján Kostelný Múzeum mesta Bratislavy
31. Júl 2023
Darovacia zmluva
AF3-202/2023
52,00 € Ing.arch. Peter Styk Múzeum mesta Bratislavy