Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-52/2024
AF3-52/2024
150,00 € Martin Jurčo Múzeum mesta Bratislavy
14. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
AF3-57/2024
0,00 € PhDr. Viera Záhorcová, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
13. Marec 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-41/2024
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum mesta Bratislavy
11. Marec 2024
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
AF3-39/2024
6 720,00 € European Centre for Minority Issues Múzeum mesta Bratislavy
8. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ A VYUŽÍVANÍ INFORMÁCIÍ
AF3-28/2023
2 000,00 € Mediaboard Slovakia s. r. o. Múzeum mesta Bratislavy
8. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-50/2024
4 000,00 € Dominika Bolgáčová Múzeum mesta Bratislavy
6. Marec 2024
Dohoda o spolupráci č.12/2024/M
AF3-38/2024
120,00 € STARZ Múzeum mesta Bratislavy
27. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZOVANÍ VÝSTAVY
AF3-20/2024
Doplnená
0,00 € Čierne diery o.z. Múzeum mesta Bratislavy
27. Február 2024
Darovacia zmluva
AF3-23/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Múzeum mesta Bratislavy
27. Február 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-40/2024
0,00 € OZ Priatelia grófa Beňovského - Count Benovsky´s friends - Amis du comte Benovsky Múzeum mesta Bratislavy
27. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
AF3-30/2024
0,00 € Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás Múzeum mesta Bratislavy
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-33/2024
800,00 € Mgr. Anna Siedykh Múzeum mesta Bratislavy
27. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 2024/2-6
AF3-27/2024
5 000,00 € Východoslovenská galéria Múzeum mesta Bratislavy
27. Február 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkového predmetu
AF3-31/2024
0,00 € Ľuboš Szabó Múzeum mesta Bratislavy
22. Február 2024
Licenčná zmluva
AF3-36/2024
100,00 € Mgr.Art. Tomáš Benedikovič Múzeum mesta Bratislavy
22. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-34/2024
120,00 € Ing. arch. Monika Bočková, PhD Múzeum mesta Bratislavy
22. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-35/2024
120,00 € DI Adam Gajdoš Múzeum mesta Bratislavy
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci
AF3-21/2024
0,00 € Ústav hudobnej vedy SAV, v.v.i. Múzeum mesta Bratislavy
21. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-24/2024
1 050,00 € Mgr.Art. Eva Benková Múzeum mesta Bratislavy
21. Február 2024
Zmluva o odbornom ošetrení zbierkového predmetu
AF3-8/2024
200,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy