Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-315/2023
240,00 € Tomáš Prištiak Múzeum mesta Bratislavy
25. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-318/2023
300,00 € Tomáš Trník Múzeum mesta Bratislavy
25. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-319/2023
500,00 € Boris Vitázek Múzeum mesta Bratislavy
22. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-327/2023
150,00 € RNDr. Ján Madarás, PhD Múzeum mesta Bratislavy
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
AF3-331/2023
2 160,00 € GoOut Slovensko, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
21. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-285/2023
0,00 € Ing. Zoltán Samarjay Múzeum mesta Bratislavy
21. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
AF3-299/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-279/2023
0,00 € Mgr. Lukáš Krokker Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-280/2023
0,00 € Mgr. Peter Švančárek, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Zmluva o udelení súhlasu na fotografovanie zbierkového predmetu a použitie snímky zbierkového predmetu
AF3-263/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Poistná zmluva UNIQA
AF3-326/2023
65,50 € UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Zmluva o spolupráci
AF3-243/2023
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Múzeum mesta Bratislavy
19. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-316/2023
50,00 € Mgr. art. Vanesa Višvaderová Múzeum mesta Bratislavy
19. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-317/2023
50,00 € Mgr. art. Miriam Kočišková Múzeum mesta Bratislavy
18. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-288/2023
0,00 € Mgr. Eva Hasalová Múzeum mesta Bratislavy
18. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-286/2023
0,00 € PhDr. Jana Švantnerová, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
18. September 2023
Zmluva o odbornom ošetrení zbierkových predmetov a predmetu kultúrnej hodnoty
AF3-261/2023
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy
14. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-282/2023
0,00 € RNDr. Ivan Holický Múzeum mesta Bratislavy
14. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-289/2023
0,00 € doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
14. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-281/2023
AF3-281/2023
0,00 € Mgr. Lenka Choma Soročinová Múzeum mesta Bratislavy