Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-33/2024
800,00 € Mgr. Anna Siedykh Múzeum mesta Bratislavy
27. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 2024/2-6
AF3-27/2024
5 000,00 € Východoslovenská galéria Múzeum mesta Bratislavy
27. Február 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkového predmetu
AF3-31/2024
0,00 € Ľuboš Szabó Múzeum mesta Bratislavy
22. Február 2024
Licenčná zmluva
AF3-36/2024
100,00 € Mgr.Art. Tomáš Benedikovič Múzeum mesta Bratislavy
22. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-34/2024
120,00 € Ing. arch. Monika Bočková, PhD Múzeum mesta Bratislavy
22. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-35/2024
120,00 € DI Adam Gajdoš Múzeum mesta Bratislavy
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci
AF3-21/2024
0,00 € Ústav hudobnej vedy SAV, v.v.i. Múzeum mesta Bratislavy
21. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-24/2024
1 050,00 € Mgr.Art. Eva Benková Múzeum mesta Bratislavy
21. Február 2024
Zmluva o odbornom ošetrení zbierkového predmetu
AF3-8/2024
200,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní marketingových služieb
AF3-5/2024
1 000,00 € Citylife s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
20. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia
AF3-11/2024
0,00 € Slovenský zväz astronómov, občianske združenie Múzeum mesta Bratislavy
15. Február 2024
Zmluva o dielo
AF3-17/2024
300,00 € PhDr. Stanislav Sikora, CSc. Múzeum mesta Bratislavy
14. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-25/2024
5 500,00 € Mgr.Art. Peter Liška Múzeum mesta Bratislavy
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-1/2024
1 800,00 € Mgr. Jana Levická, Phd. Múzeum mesta Bratislavy
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-7/2024
225,00 € Slovenská národna galéria Múzeum mesta Bratislavy
7. Február 2024
Zmluva o č.30/2024 o platbe členského príspevku
AF3-26/2024
1 260,00 € Zväz múzeí na Slovensku Múzeum mesta Bratislavy
7. Február 2024
Zmluva o dielo
AF3-16/2024
300,00 € Mgr. Peter Jašek, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
7. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
AF3-6/2024
5 700,00 € Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Múzeum mesta Bratislavy
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-2/2024
2 000,00 € Mgr.Soňa Gregorová Múzeum mesta Bratislavy
1. Február 2024
Zmluva o výpožičke predmetov
AF3-15/2024
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Múzeum mesta Bratislavy