Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o dielo
AF3-338/2023
150,00 € Ing. arch. Monika Bočková Múzeum mesta Bratislavy
12. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-340/2023
0,00 € Mgr. Anton Fiala Múzeum mesta Bratislavy
11. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-354/2023
AF3-354/2023
700,00 € Jana Durajová Múzeum mesta Bratislavy
6. Október 2023
Zmluva o konzervovaní archeologických nálezov
AF3-325/2023
3 000,00 € Mgr. art. Soňa Holičková Múzeum mesta Bratislavy
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
AF3-334/2023
180,00 € Via Leonis, spol. s r. o. Múzeum mesta Bratislavy
5. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-337/2023
4 000,00 € Manda s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
5. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-302/2023
2 595,00 € Mgr. art. Andrea Ďurianová, Art.D., Múzeum mesta Bratislavy
4. Október 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-322/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Malokarpatské múzeum v Pezinku
4. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-283/2023
0,00 € Mgr. Július Staššík Múzeum mesta Bratislavy
4. Október 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-312/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
3. Október 2023
Zmluva o dielo
AF3-329/2023
400,00 € prof. PhDr. Marta Součková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
3. Október 2023
Zmluva o reštaurovaní zbierkových predmetov
AF3-321/2023
9 150,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Múzeum mesta Bratislavy
3. Október 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
AF3-260/2023
0,00 € RNDr. Ján Madarás, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
2. Október 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-307/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o.
18. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
AF3-320/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Múzeum mesta Bratislavy
29. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-310/2023
500,00 € Mgr. Zuzana Gombiková Múzeum mesta Bratislavy
27. September 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci
AF2-4/2014
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Múzeum mesta Bratislavy
27. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-284/2023
0,00 € PhDr. Andrea Milanová, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. September 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu
AF3-323/2023
0,00 € Mgr. Viktor Farár Múzeum mesta Bratislavy
27. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-273/2023
4 228,00 € Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Múzeum mesta Bratislavy