Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
ZMLUVA O KOMISNOM PREDAJI
AF3-80/2024
0,00 € BROZ – ochranárske združenie Múzeum mesta Bratislavy
3. Jún 2024
Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy
AF3-143/2024
200,00 € Adam Šakový Múzeum mesta Bratislavy
31. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-90/2024
120,00 € doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
31. Máj 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-111/2024
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Múzeum mesta Bratislavy
30. Máj 2024
ZMLUVA O KOMISNOM PREDAJI
AF3-129/2024
0,00 € vytvorené na Slovensku s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
AF3-110/2024
5 000,00 € Fond na podporu umenia Múzeum mesta Bratislavy
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
AF3-122/2024
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Múzeum mesta Bratislavy
29. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-140/2024
0,00 € Mgr. Nela Szabóová, PhD Múzeum mesta Bratislavy
29. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-136/2024
400,00 € Barbara Kowalczuková Múzeum mesta Bratislavy
28. Máj 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-127/2024
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Múzeum mesta Bratislavy
28. Máj 2024
ZMLUVA O KOMISNOM PREDAJI
AF3-116/2024
0,00 € Bratiska, s.r.o Múzeum mesta Bratislavy
27. Máj 2024
Rámcová Z M L U VA o spolupráci
AF3-141/2024
0,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Múzeum mesta Bratislavy
24. Máj 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR
AF3-48/2022
141 016,87 € Interreg Múzeum mesta Bratislavy
23. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
AF3-69/2024
480,00 € BRAK Múzeum mesta Bratislavy
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-119/2024
120,00 € Martin Jurčo Múzeum mesta Bratislavy
22. Máj 2024
ZMLUVA O KOMISNOM PREDAJI
AF3-115/2024
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Múzeum mesta Bratislavy
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
AF3-126/2024
1 600,00 € Nadácia VÚB Múzeum mesta Bratislavy
20. Máj 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-112/2024
0,00 € Záhorské múzeum v Skalici Múzeum mesta Bratislavy
16. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-91/2024
100,00 € PhDr. Peter Salner, DrSc. Múzeum mesta Bratislavy
16. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-92/2024
100,00 € PhDr. Štefan Hrivňák Múzeum mesta Bratislavy