Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní marketingových služieb
AF3-5/2024
1 000,00 € Citylife s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
20. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia
AF3-11/2024
0,00 € Slovenský zväz astronómov, občianske združenie Múzeum mesta Bratislavy
15. Február 2024
Zmluva o dielo
AF3-17/2024
300,00 € PhDr. Stanislav Sikora, CSc. Múzeum mesta Bratislavy
14. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-25/2024
Doplnená
5 500,00 € Mgr.Art. Peter Liška Múzeum mesta Bratislavy
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-1/2024
1 800,00 € Mgr. Jana Levická, Phd. Múzeum mesta Bratislavy
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-7/2024
225,00 € Slovenská národna galéria Múzeum mesta Bratislavy
7. Február 2024
Zmluva o č.30/2024 o platbe členského príspevku
AF3-26/2024
1 260,00 € Zväz múzeí na Slovensku Múzeum mesta Bratislavy
7. Február 2024
Zmluva o dielo
AF3-16/2024
300,00 € Mgr. Peter Jašek, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
7. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
AF3-6/2024
5 700,00 € Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Múzeum mesta Bratislavy
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-2/2024
2 000,00 € Mgr.Soňa Gregorová Múzeum mesta Bratislavy
1. Február 2024
Zmluva o výpožičke predmetov
AF3-15/2024
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Múzeum mesta Bratislavy
25. Január 2024
Poistná zmluva č. 9127004747
AF3-18/2024
44,60 € UNIQA poisťovňa, a.s. Múzeum mesta Bratislavy
25. Január 2024
Poistná zmluva č. 9127004748
AF3-19/2024
44,60 € UNIQA poisťovňa, a.s. Múzeum mesta Bratislavy
25. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-10/2024
120,00 € RNDr. Marián Melo, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
24. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME ČASTI POZEMKU - KRÁTKODOBÝ NÁJOM
AF3-3/2024
840,00 € Barbora Surányiová Múzeum mesta Bratislavy
24. Január 2024
Zmluva o akceptácii platobných kariet
AF3-335/2023
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Múzeum mesta Bratislavy
22. Január 2024
Zmluva o spoluprácu
AF3-14/2024
0,00 € Nadácia Gedíd Aigyptos Múzeum mesta Bratislavy
15. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-400/2023
1 000,00 € Mrg.Alexandra Vikárová Múzeum mesta Bratislavy
12. Január 2024
Poistná zmluva
AF3-9/2024
150,24 € UNIQA poistovňa a.s. Múzeum mesta Bratislavy
10. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-404/2023
400,00 € PhDr.Zdenka Klimtová Múzeum mesta Bratislavy