Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-278/2023
0,00 € PhDr. Danica Staššíková-Štukovská Múzeum mesta Bratislavy
7. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-277/2023
0,00 € Mgr. Art. Soňa Holičková Múzeum mesta Bratislavy
7. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-290/2023
0,00 € PhDr. Hana Kližanová Múzeum mesta Bratislavy
7. September 2023
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
AF3-78/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Muzeum v Gliwiciach
7. September 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov
AF3-77/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Muzeum w Gliwiciach
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-236/2023
650,00 € Ing. Iveta Niňajová Múzeum mesta Bratislavy
1. August 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
AF3-254/2023
500,00 € Múzeum mesta Bratislavy Inklúzia
6. September 2023
ZMLUVA O KOMISNOM PREDAJI
AF3-264/2023
Doplnená
0,00 € Cockney, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
6. September 2023
Darovacia zmluva
AF3-199/2023
40,00 € Mgr. Ľudmila Šrobárová Múzeum mesta Bratislavy
5. September 2023
Zmluva o výpožičke
AF3-304/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum mesta Bratislavy
5. September 2023
Darovacia zmluva
AF3-229/2023
1 000,00 € Vilma Cipárová Múzeum mesta Bratislavy
4. September 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-271/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Historický ústav SAV, v. v. i.
31. August 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-265/2023
14 400,00 € PK Digital, s. r. o. Múzeum mesta Bratislavy
28. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-293/2023
AF3-293/2023
200,00 € Lenka Lubušká, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
23. August 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
AF3-294/2023
300,00 € Múzeum mesta Bratislavy Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva (USI) o.z.
25. August 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
AF3-298/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy
24. August 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-195/2023
0,00 € RNDr. Daniel Kollár - Dajama Múzeum mesta Bratislavy
24. August 2023
Zmluva o dielo
AF3-253/2023
300,00 € Mgr. art. Samuel Štefanec Múzeum mesta Bratislavy
24. August 2023
Zmluva o dielo
AF3-252/2023
120,00 € Matej Čapo Múzeum mesta Bratislavy
24. August 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
AF3-291/2023
0,00 € Bratislavské centrum služieb Múzeum mesta Bratislavy