Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
AF3-241/2023
400,00 € Múzeum mesta Bratislavy Bratislavská organizácia cestovného ruchu
27. Júl 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-226/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
26. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-234/2023
80,00 € Mgr. Martin Šveda, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
26. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-235/2023
150,00 € Mgr. Pavel Šuška, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
24. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
AF3-150/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
21. Júl 2023
Kúpna zmluva
AF3-209/2023
100,00 € Gabriela Zemanová Múzeum mesta Bratislavy
21. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
AF3-171/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský Múzeum mesta Bratislavy
21. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
AF3-213/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský Múzeum mesta Bratislavy
18. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-233/2023
200,00 € Alexandra Drábková Múzeum mesta Bratislavy
20. Júl 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo AF3-134/2022
393 351,92 € EN LIBRE, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
20. Júl 2023
Darovacia zmluva
AF3-201/2023
0,00 € Viera Kučerová Múzeum mesta Bratislavy
20. Júl 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-227/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Historický ústav SAV, v. v. i.
17. Júl 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-225/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy HISTÓRIA, o. z.
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-250/2023
100,00 € Ľubica Volanská Múzeum mesta Bratislavy
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-249/2023
100,00 € Henrieta Moravčíková Múzeum mesta Bratislavy
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-248/2023
100,00 € Zuzana Denková Múzeum mesta Bratislavy
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-247/2023
100,00 € Mária Rišková Múzeum mesta Bratislavy
14. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-223/2023
250,00 € Martin Krajčír Múzeum mesta Bratislavy
14. Júl 2023
Zmluva o nájme priestorov
AF3-244/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy KAVA KAVA s.r.o.
13. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-157/2023
1 200,00 € Dominik Kralovič Múzeum mesta Bratislavy