Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-367/2023
AF3-367/2023
1 300,00 € PhDr. Štefan Hrivňák Múzeum mesta Bratislavy
15. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-381/2023
AF3-381/2023
1 000,00 € Lucia Oleňová Múzeum mesta Bratislavy
15. November 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
AF3-369/2023
3 446,00 € Ing. arch. Kristína Tomanová Múzeum mesta Bratislavy
14. November 2023
Zmluva o spolupráci
AF3-377/2023
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Múzeum mesta Bratislavy
13. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
AF3-387/2023
0,00 € G&E Trading, a.s. Múzeum mesta Bratislavy
10. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-375/2023
200,00 € PhDr. Štefan Hrivňák Múzeum mesta Bratislavy
10. November 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie skenu fotografie zbierkového predmetu
AF3-311/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Johannes Gutenberg University Mainz – Institut für Altertumswissenschaften Klassische Archäologie
9. November 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-366/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
7. November 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-365/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy OZ Historia Aperta Polgári Társulás
7. November 2023
Zmluva o dielo č. AF3-328/2023
AF3-328/2023
0,00 € Mgr. Daniel Domorák, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
7. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-358/2023
2 000,00 € prof. PhDr. Valerián Mikula, CSc. Múzeum mesta Bratislavy
7. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-359/2023
2 000,00 € PhDr. Marcela Mikulová, DrSc. Múzeum mesta Bratislavy
3. November 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-364/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské literárne centrum
3. November 2023
Zmluva o odbornom ošetrení zbierkových predmetov
AF3-308/2023
9 980,00 € Eligius s r.o. Múzeum mesta Bratislavy
2. November 2023
Zmluva o dielo
AF3-353/2023
1 482,00 € Milan Sedlár Múzeum mesta Bratislavy
30. Október 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. AF2-71/2022
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
30. Október 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov a predmetu kultúrnej hodnoty
AF3-306/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
30. Október 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-372/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-349/2023
0,00 € Ing. Ľubor Suchý, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-355/2023
0,00 € Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. Múzeum mesta Bratislavy