Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2023
Kúpna zmluva
AF3-212/2023
3 000,00 € prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc. Múzeum mesta Bratislavy
12. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-214/2023
24 606,00 € Shadow Sys s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
12. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-239/2023
50,00 € Barbara Debrecká Múzeum mesta Bratislavy
12. Júl 2023
Zmluva o komisnom predaji
AF3-113/2023
Doplnená
0,00 € TEKSYS s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
12. Júl 2023
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode
AF3-291_2022
0,00 € BB PRINT, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
7. Júl 2023
Kúpna zmluva
AF3-206/2023
3 430,00 € Daniel Holčík Múzeum mesta Bratislavy
7. Júl 2023
Kúpna zmluva
AF3-210/2023
193,00 € Anna Rozborová Múzeum mesta Bratislavy
6. Júl 2023
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
AF3-222/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Galbis s. r. o.
6. Júl 2023
Darovacia zmluva
AF3-196/2023
0,00 € Otília Dvorecká Múzeum mesta Bratislavy
6. Júl 2023
Darovacia zmluva
AF3-197/2023
0,00 € Jana Hupková Múzeum mesta Bratislavy
6. Júl 2023
Darovacia zmluva
AF3-200/2023
0,00 € Bc. Jana Štofová Múzeum mesta Bratislavy
6. Júl 2023
Darovacia zmluva
AF3-203/2023
0,00 € Mgr. Zuzana Francová Múzeum mesta Bratislavy
6. Júl 2023
Darovacia zmluva
AF3-204/2023
0,00 € Mgr. Marta Janovíčková Múzeum mesta Bratislavy
6. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-238/2023
150,00 € Mgr. art. Maroš Schmidt Múzeum mesta Bratislavy
6. Júl 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o reštaurovaní zbierkového predmetu
AF3-104_2022
0,00 € Mgr. art. Svetlana Cuperová - Ilavská Múzeum mesta Bratislavy
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom
AF3-134/2023
1 800,00 € Múzeum mesta Bratislavy Viva Musica! agency s.r.o.
4. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-177/2023
150,00 € Mgr. Zuzana Dedík Šidlíková, PhD Múzeum mesta Bratislavy
4. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-174/2023
600,00 € Ing. arch. Monika Bočková Múzeum mesta Bratislavy
4. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-176/2023
150,00 € Viliam Karácsony, Mgr. Múzeum mesta Bratislavy
4. Júl 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie skenov knižničných dokumentov
AF3-23/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Výskumné centrum pre humanitné vedy