Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-366/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
7. November 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-365/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy OZ Historia Aperta Polgári Társulás
7. November 2023
Zmluva o dielo č. AF3-328/2023
AF3-328/2023
0,00 € Mgr. Daniel Domorák, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
7. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-358/2023
2 000,00 € prof. PhDr. Valerián Mikula, CSc. Múzeum mesta Bratislavy
7. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-359/2023
2 000,00 € PhDr. Marcela Mikulová, DrSc. Múzeum mesta Bratislavy
3. November 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-364/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské literárne centrum
3. November 2023
Zmluva o odbornom ošetrení zbierkových predmetov
AF3-308/2023
9 980,00 € Eligius s r.o. Múzeum mesta Bratislavy
2. November 2023
Zmluva o dielo
AF3-353/2023
1 482,00 € Milan Sedlár Múzeum mesta Bratislavy
30. Október 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. AF2-71/2022
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
30. Október 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov a predmetu kultúrnej hodnoty
AF3-306/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
30. Október 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-372/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-349/2023
0,00 € Ing. Ľubor Suchý, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-355/2023
0,00 € Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-345/2023
0,00 € Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-357/2023
0,00 € doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-344/2023
0,00 € JUDr. Peter Kerecman, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-356/2023
0,00 € Ing. Pavol Jančovič Múzeum mesta Bratislavy
26. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-343/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Janura, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
25. Október 2023
Kúpna zmluva
AF3-231/2023
20,00 € Róbert Ruderer Múzeum mesta Bratislavy
24. Október 2023
Licenčná zmluva
AF3-370/2023
220,50 € LITA, autorská spoločnosť Múzeum mesta Bratislavy