Centrálny register zmlúv

Mesto Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2023-DK
16784/2023
84,00 € Mesto Želiezovce OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2023-T18
16716/2023
288,00 € Mesto Želiezovce Gábriš Vojtech
21. November 2023
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
16382/2023
31 668,00 € BUNG Slovensko s.r.o. Mesto Želiezovce
20. November 2023
Kúpna zmluva
16337/2023
3 930,00 € Mesto Želiezovce MIRA OFFICE, s.r.o.
16. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2023-T18
16071/2023
72,00 € Mesto Želiezovce Hegedüs Peter, Ing.
16. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov PC-2/2023
16242/2023
117,00 € Mesto Želiezovce Bogolepova Klára
16. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. R-3/3-2023
15807/2023
172,45 € Mesto Želiezovce Jóbová Silvia
16. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. R-4/6-2023
15808/2023
182,96 € Mesto Želiezovce Bajkayová Gabriela
7. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. S - 3 - 2023
15735/2023
374,00 € Mesto Želiezovce Černá Jana
7. November 2023
Zmluva o výpožičke
15754/2023
0,00 € Mesto Želiezovce Duvač Norbert
6. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. K-44/29-2023
15736/2023
190,00 € Mesto Želiezovce Lorenc Dávid, Mgr.
3. November 2023
Zmluva o nakladaní s odpadmi
15730/2023
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Mesto Želiezovce
31. Október 2023
Zmluva o dielo "Územný plán mesta Želiezovce, Zmeny a doplnky č. 10"
15643/2023
4 950,00 € K2 - ART, s.r.o. Mesto Želiezovce
31. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu
15654/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Želiezovce
31. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2023-DK
15653/2023
120,00 € Mesto Želiezovce Základná organizácia OZ pri ÚVTOS Želiezovce
31. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2023-T18
15663/2023
120,00 € Mesto Želiezovce Nagy Gabriel
31. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09/2023-T18
15644/2023
72,00 € Mesto Želiezovce Dudáš Attila
31. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2023-T18
15645/2023
90,00 € Mesto Želiezovce Sokol Ladislav
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb -Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022
15590/2023
3 360,00 € LUMA AUDIT, s.r.o. Mesto Želiezovce
26. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
15335/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Želiezovce