Centrálny register zmlúv

Mesto Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCS/20204285
18044/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Mesto Želiezovce
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
18043/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Mesto Želiezovce
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve na zhotovenie projektovej dokumentácie a na použitie architektonického diela č. SC-1/2023
17687/2023
32 400,00 € Gabriel Slávik GOLD PROJEKT Mesto Želiezovce
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021V164-221-35 zo dňa 9.3.2020
16540/2023
307 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Želiezovce
22. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W361-211-34 zo dňa 9.3.2020
16541/2023
288 739,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Želiezovce
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním
17777/2023
0,00 € EKOREAL s.r.o Mesto Želiezovce
20. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2023-DK
17698/2023
84,00 € Mesto Želiezovce Čistý prameň -Tiszta forrás
20. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2023-DK
17833/2023
120,00 € Mesto Želiezovce Balogh Peter
13. December 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. S-12-2023
17636/2023
0,00 € Mesto Želiezovce Straňák Dudášová Rebeka, Mgr.
13. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
17635/2023
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Mesto Želiezovce
12. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2023-T18
16860/2023
90,00 € Mesto Želiezovce Dudáš Attila
12. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2023-DK
16833/2023
84,00 € Mesto Želiezovce Základná organizácia OZ pri ÚVTOS Želiezovce
11. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
17592/2023
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Mesto Želiezovce
11. December 2023
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
175576/2023
4 436,64 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Želiezovce
11. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2023-T18
17560/2023
96,00 € Mesto Želiezovce Nagy Gabriel
11. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2023-T18
17561/2023
120,00 € Mesto Želiezovce FK Jur nad Hronom
8. December 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
14888/2023
0,00 € Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2023-T18
16783/2023
96,00 € Mesto Želiezovce Hegedüs Peter, Ing.
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2023-T18
16732/2023
90,00 € Mesto Želiezovce Sokol Ladislav
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2023-DK
16784/2023
84,00 € Mesto Želiezovce OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo