Centrálny register zmlúv

Mesto Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/18-2023
101/2024
167,00 € Mesto Želiezovce Magyar Zora
19. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
473/2024
0,00 € Belanová Lenka Mesto Želiezovce
19. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
461/2024
0,00 € Tóth Alexander, Ing. Mesto Želiezovce
19. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
462/2024
0,00 € Tóth Dávid Mesto Želiezovce
19. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
463/2024
0,00 € Toth Helena Mesto Želiezovce
19. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
464/2024
0,00 € Tóth Robert Mesto Želiezovce
19. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
465/2024
0,00 € Baláž Július, Ing. Mesto Želiezovce
19. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
466/2024
0,00 € Nagyová Edita Mesto Želiezovce
19. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
467/2024
0,00 € Nagy Árpád Mesto Želiezovce
19. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
460/2024
0,00 € Tóth Július Mesto Želiezovce
19. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
459/2024
0,00 € Tóth Vojtech Mesto Želiezovce
19. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-10/4-2023
347/2024
41,69 € Mesto Želiezovce Šuchterová Mária
18. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
468/2024
0,00 € Molnárová Magdaléna Mesto Želiezovce
18. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
470/2024
0,00 € Bukó Ernest Mesto Želiezovce
18. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
469/2024
0,00 € Dóková Monika Mesto Želiezovce
18. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
471/2024
0,00 € Verebes Zoltán Mesto Želiezovce
17. Január 2024
Kúpna zmluva - Nehnuteľnosť v k. ú. Želiezovce, na LV č. 2953, parc. reg. E, č. 2458/4, 2459/3, 2459/4, 2460/2
350/2024
1 769,18 € Elena Szalayová Mesto Želiezovce
17. Január 2024
Kúpna zmluva - Nehnuteľnosť v k. ú. Želiezovce, na LV č. 3334, parc. reg. E, č. 2458/3
412/2024
186,72 € Ing. Ildikó Vaváková Mesto Želiezovce
17. Január 2024
Kúpna zmluva - Nehnuteľnosť v k. ú. Želiezovce, na LV č. 2953, parc. reg. E, č. 2458/4, 2459/3, 2459/4, 2460/2 a na LV č. 3334 parc. č. 2458/3, na LV č. 3336 parc. č. 2462/2
413/2024
3 888,84 € Mgr. Lívia Bóczová Mesto Želiezovce
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/9-2023
100/2024
171,00 € Mesto Želiezovce Pfliegel Štefan