Centrálny register zmlúv

Mesto Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/9-2023
100/2024
171,00 € Mesto Želiezovce Pfliegel Štefan
12. Január 2024
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve na prenájom pozemku pod garážou zo dňa 1.1.2005
107/2024
0,00 € Mesto Želiezovce Heráková Katarína
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/32-2023
226/2024
204,00 € Mesto Želiezovce Lakatošová Hilda
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-43/16-2023
222/2024
164,00 € Mesto Želiezovce Zahorcová Mária
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-43/32-2023
223/2024
184,00 € Mesto Želiezovce Macáková Alena
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/5-2023
224/2024
160,00 € Mesto Želiezovce Szalmová Katarína
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/28-2023
225/2024
153,00 € Mesto Želiezovce Csonková Irena
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/10-2023
252/2024
225,00 € Mesto Želiezovce Farkašová Mária
11. Január 2024
Zmluva o náájme bytu č. K-43/26-2023
99/2024
184,00 € Mesto Želiezovce Tabiášová Drahomíra
11. Január 2024
Nájomná zmluva č. 2024/1-CVČ
106/2024
360,00 € Mesto Želiezovce Katarína Hajnovičová - Kozmetický salón Madame
11. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke
247/2024
0,00 € Mesto Želiezovce Juhászová Estera
9. Január 2024
Zmlkuva o nájme bytu č. K-43/10-2023
94/2024
160,00 € Mesto Želiezovce Nagyová Vlasta
9. Január 2024
Zmlkuva o nájme bytu č. K-43/6-2023
93/2024
191,00 € Mesto Želiezovce Kozák Gabriel
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní technickej služby - servisná zmluva č. 71.24.2023.
15538/2023
144,00 € TECHMEN s.r.o. Mesto Želiezovce
3. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
17946/2023
0,00 € DATALAN, a.s. Mesto Želiezovce
3. Január 2024
Dohoda č. 23/15/010/30
15558/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Želiezovce
3. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. R-6/9-2023
15533/2023
189,69 € Mesto Želiezovce Billerová Zuzana
3. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/13-2023
16701/2023
198,00 € Mesto Želiezovce Horváthová Monika
3. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. R-4/3-2023
16703/2023
179,01 € Mesto Želiezovce Simonová Kornélia
3. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/3-2023
16702/2023
131,00 € Mesto Želiezovce Béres Ján