Centrálny register zmlúv

Obec Dubová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Kúpna zmluva - fotovoltika - 2 komplety Hlavná 22, Sokolská 9
648/2024
24 326,00 € PV Service Plus Sk Obec Dubová
23. Máj 2024
Kúpna zmluva - fotovoltika - 2 komplety, Hlavná 39
649/2024
12 488,00 € PV Service Plus Sk Obec Dubová
23. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 36 - príležitostné spoločné verejné obstarávanie nákupu zemného plynu
650/2024
360,00 € Komunál-Servis, s.r.o. Obec Dubová
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dubová pre rok 2024 - Zakúpenie vybavenia na stolný tenis
459/2024
300,00 € Stolnotenisový klub Vinosady Obec Dubová
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb + Zmluva o spracúvaní osobných údajov - poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA
542/2024
0,00 € MK Hlas, s.r.o. Obec Dubová
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dubová pre rok 2024 - Talentárium - učebné pomôcky, realizácia aktivít pre deti, mládež a verejnosť
323/2024
1 000,00 € OZ Talentárium Dubová Obec Dubová
22. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať - kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
11/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dubová
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o umiestnenie Z-BOXu - prenájom plochy
413/2024
0,00 € Packeta Slovakia s. r.o. Obec Dubová
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnití dotácie z rozpočtu obce Dubová pre rok 2024 - Podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže
330/2024
1 000,00 € SCVČ Modra Obec Dubová
19. Apríl 2024
Zmluve i poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dubová v r. 2023 - Dodatok č.1 Dubovské noviny 2023
362-2/2023
400,00 € Konferencia sv. Jána Krstiteľa - Spolok sv. Vincenta de Paul Obec Dubová
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dubová pre rok 2024 - Nákup doplnkov výživy
332/2024
1 200,00 € ŠK SPC Častá Obec Dubová
10. Apríl 2024
Zmluva o uskutočnení projektu - Vytvorenie podmienok pre uskutočnenie projektu "Tajomný les"
4/2024
2 000,00 € REVIA - Malokarpatské komunitná nadácia Obec Dubová
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dubová pre rok 2024 - prevádzka a činnosť FK Dubová v r.2024
324/2024
6 300,00 € FK Dubová Obec Dubová
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dubová pre rok 2024 - Dubovské noviny 2024
331/2024
2 400,00 € Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej - Spolok sv. Vincenta de Paul Obec Dubová
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dubová pre rok 2024 - Nákup športovej výbavy pre jazdca
456/2024
1 000,00 € Motokrosový klub M-cross Šenkvice Obec Dubová
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dubová pre rok 2024 - Cyklistické etapové preteky Trnava Tour 2024
457/2024
1 000,00 € CK Olympik Trnava Obec Dubová
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dubová pre rok 2024 - prevádzka a činnosť JDS Dubová v r.2024
460/2024
1 000,00 € Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Dubová Obec Dubová
26. Marec 2024
Zmluva o správe počítačovej siete č. 1367 - správa, servis a údržba počítačovej siete
55/2024
0,00 € AlfaPro spol. s r.o. Obec Dubová
26. Marec 2024
Nájomná zmluva - umiestnenie Boxu balíkovo - umiestnenie, prevádzkovanie, servis Boxu balíkovo
72/2024
0,00 € Slovak Parcel Services s r.o. Obec Dubová
26. Marec 2024
Dodatok č.2 K Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých - spustenie funkcie na Zverejňovanie zmlúv na Centrálnom registri zmlúv
243/2024
0,00 € 3 W Slovakia s r.o. Obec Dubová