Centrálny register zmlúv

Obec Dubová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - prevádzka a činnosť JD
364/2023
1 000,00 € Jednota dôchodcov Dubová Obec Dubová
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - Dubovské noviny
362/2023
2 000,00 € Konferencia sv. Jána Krstiteľa - Spolok sv. Vincenta de Paul Obec Dubová
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - cyklistické etapové preteky
368/2023
1 000,00 € CK Olympik Trnava, o.z. Obec Dubová
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - nákup doplnkov výživy
363/2023
1 200,00 € ŠK SPC Častá Obec Dubová
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - prevádzka a činnosť FK
366/2023
6 300,00 € FK Dubová Obec Dubová
2. Marec 2023
Zámenná zmluva - zámena pozemkov
295/2023
440,00 € Lukáš Baxa Obec Dubová
1. Február 2023
Rámcová zmluva o spolupráci - meranie koncetrácie častíc
102/2023
0,00 € SHMÚ Obec Dubová
21. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu - dodávka plynu (ZS, MS, OU, TJ)
44/2023
0,00 € SPP, a.s. Obec Dubová
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (kybernetika) - kybernetická bezpečnosť
53/2023
90,00 € Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. Obec Dubová
9. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - úprava MK Dolná ulica
1188/2022
9 106,80 € Obec Dubová
28. November 2022
Zmluva o dodávke plynu - dodávka plynu (ZS, MS, OU, TJ)
1139/2022
0,91 € SPP, a.s. Obec Dubová
18. November 2022
Zmluva o nájme priestorov na filmovanie - prenájom ZŠ
1103/2022
400,00 € FilmCraft, s.r.o. Obec Dubová
16. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - podpora IT zručností
1093/2022
800,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ Dubová Obec Dubová
7. November 2022
Zmluva o prevode vlast. Práva - odkúpenie pozemku
1043/2022
1 170,00 € Maria Frey Obec Dubová
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve - zber, odvoz a preprava zmesového komunálneho odpadu
1062/2022
213 834,00 € Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Obec Dubová
1. November 2022
Zmluva č. POD - Projekt - Dubová - More pod našimi nohami
1039/2022
5 894,75 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dubová
13. Október 2022
Zmluva o dielo - IS SAMO
950/2022
312,00 € TRIMEL s.r.o. Obec Dubová
5. Október 2022
Zmluva o dielo - úprava MK Dolná ulica
903/2022
91 151,82 € Obec Dubová
4. Október 2022
Zmluva o zbere BRKO
906/2022
168,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Dubová
4. Október 2022
Zmluva o odbere - zber jedlých tukov olejov a tukov
905/2022
0,25 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Dubová