Centrálny register zmlúv

Obec Dubová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Kúpna zmluva - objekt pohostinského zariadenia
475/2022
8 000,00 € Erik Nitschneider Obec Dubová
11. Máj 2022
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
416/2022
300,00 € ARRIVA Mobilitz Solutions, s.r.o. Obec Dubová
25. Apríl 2022
Zmluva pre umiestnenie Z - BOXU - prenájom plochy
312/2022
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Dubová
25. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - zámena parciel
260/2022
440,00 € Lukáš Baxa Obec Dubová
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - podpora voľnočasových aktivít detí
229/2022
800,00 € SCVČ Modra Obec Neverice
5. Apríl 2022
Zmluva o dielo - oprava toaliet v ZŠ - murárske práce
178/2022
22 485,00 € Drahoslav Svetlák Obec Neverice
5. Apríl 2022
Licenčná zmluva - OZ scískanica
261/2022
30,00 € Marcela Budinská Obec Neverice
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - nákup doplnkov výživy
227/2022
1 200,00 € ŠK SPC Častá Obec Neverice
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - zakúpenie vybavenia
225/2022
200,00 € STK Vinosady Obec Neverice
5. Apríl 2022
Príkazná zmluva - verejné obstarávanie - zemný plyn
234/2022
400,00 € Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Obec Neverice
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - cyklistické etapové preteky
230/2022
1 000,00 € CK Olympik Trnava, o.z. Obec Neverice
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - prevádzka a činnosť FK
231/2022
6 300,00 € FK Dubová Obec Neverice
5. Apríl 2022
Zmluva o dielo - oprava toaliet v ZŠ - vodoinštalačné práce
179/2022
2 560,00 € Alija Memiševič Obec Neverice
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - Dubovské noviny
228/2022
2 000,00 € Konferencia sv. Jána Krstiteľa - Spolok sv. Vincenta de Paul Obec Neverice
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - prevádzka a činnosť JD
224/2022
1 000,00 € Jednota dôchodcov Dubová Obec Neverice
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - Talentárium
226/2022
800,00 € OZ Talentárium Dubová Obec Neverice
5. Apríl 2022
Zmluva o mOBEC - zmluva o SOÚ
193/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Neverice