Centrálny register zmlúv

Obec Dubová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2022
Licenčná zmluva na OZ Scískanice - Mária Geršičová
844/2022
30,00 € Mária Geršičová Obec Dubová
21. September 2022
Licenčná zmluva - Virtuálny cintorín
851/2022
150,48 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Dubová
6. September 2022
Zmluva o dielo - overovacia štúdia
754/2022
9 000,00 € FAD STU Bellušove ateliéry Obec Dubová
6. September 2022
Licenčná zmluva na OZ Scískanice - Alica Kosecová
793/2022
30,00 € Alica Kosecová Obec Dubová
6. September 2022
zmluva o poskytovaní právnej pomoci - verejné obstarávanie - Dolná ulica úprava povrchu
788/2022
1 680,00 € AK Jana Peschlová, s.r.o. Obec Dubová
6. September 2022
Zmluva o výpožičke - zariadenie Kocka
797/2022
0,00 € Jednota dôchodcov Dubová Obec Dubová
26. Júl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - dodávka elektriny (Kocka)
670/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Dubová
26. Júl 2022
Zmluva o dodávke plynu - dodávka plynu (Kocka)
557/2022
0,00 € SPP, a.s. Obec Dubová
26. Júl 2022
Zmluva o zbere BRKO - zber BRKO
622/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Dubová
26. Júl 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody - dodávka vody (Kocka)
671/2022
0,00 € BVS, a.s. Obec Dubová
3. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom VO a dohoda o spolupráci - spoločné verejné obstarávanie
517/2022
0,00 € Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí Obec Dubová
3. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní činnosti zodpovednej osoby - Poskytovanie činnosti zodpovednej osoby
525/2022
100,00 € JUDr. Ondrej Beracka Obec Dubová
3. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy - Poskytovanie činnosti zodpovednej osoby
524/2022
0,00 € Obec Dubová
1. Jún 2022
Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka v obci
476/2022
18 100,00 € Jozef Miklušičák Obec Dubová
31. Máj 2022
Dohoda o skončený Zmluvy o nájme nehnuteľnosti - nájom nehnuteľností
474/2022
0,00 € Erik Nitschneider Obec Dubová
31. Máj 2022
Kúpna zmluva - objekt pohostinského zariadenia
475/2022
8 000,00 € Erik Nitschneider Obec Dubová
11. Máj 2022
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
416/2022
300,00 € ARRIVA Mobilitz Solutions, s.r.o. Obec Dubová
25. Apríl 2022
Zmluva pre umiestnenie Z - BOXU - prenájom plochy
312/2022
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Dubová
25. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - zámena parciel
260/2022
440,00 € Lukáš Baxa Obec Dubová
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - podpora voľnočasových aktivít detí
229/2022
800,00 € SCVČ Modra Obec Neverice