Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
511/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
19. December 2023
DOHODA O UROVNANÍ
512/2023
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mesto Pezinok
19. December 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
513/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
19. December 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
515/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
19. December 2023
Memorandum o spolupráci WWF Slovensko a mestom Pezinok
514/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
19. December 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
516/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
19. December 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
517/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
19. December 2023
KZ č. Z202314411_Z_sklapacia nadstavba
518/2023
11 880,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
18. December 2023
Zmluva o užívaní poľovného revíru Podkarpatské pole Pezinok
506/2023
3 100,96 € Mesto Pezinok PZ Pereg
13. Január 2023
Znluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022 02 12
504/2022
1 700,00 € Nadácia Televízie Markíza Mesto Pezinok
13. December 2023
Zmluva o nájme bytu
503/2023
0,00 € Mesto Pezinok Maria Machačková
13. December 2023
Zmluva o spolupráci
504/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Pezinok
12. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
498/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mgr. Lucia Šimonovičová
12. December 2023
Dodatok c. 1 k ZoD 2.10.2023_Pumptrackova draha PK
499/2023
188 234,78 € EXTREME SPORT FABRIK s. r. o. Mesto Pezinok
12. December 2023
BVS Zmluva č.PZ002000033197_002 vodné, stočné, zrážky
500/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
12. December 2023
BVS Zmluva č.PZ002000057580_002 vodné, stočné, zrážky
501/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
12. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku
502/2023
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Ivana Žaliová Ekonomická poradňa
8. December 2023
Zmluva o spolupráci
493/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
497/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Pezinok
8. December 2023
Zmluva o výpožičke - snehuliak
494/2023
0,00 € BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. Mesto Pezinok