Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2022
Dodatok č.3 o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1111138
252/2022
0,00 € Mesto Pezinok Energie2, a.s.
30. Jún 2022
Dodatoč. č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov č.1/2022 a preprave Jedlých olejov a tukov
255/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Dodatok č. 3_Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
256/2022
974 031,58 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na osobné motorové vozidlo
257/2022
0,00 € PaedDr. Bc. Karol Kollár - INFOPRESS Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Zmluva o spolupráci a refundácii nákladov
258/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 o vykonávaní pomocných prác
259/2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mesto Pezinok
29. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
254/2022
0,00 € Mesto Pezinok Katarína Lindauerová
27. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_001
253/2022
140,00 € Nadácia Pontis Mesto Pezinok
24. Jún 2022
Kupna zmluva_Kancelarsky kontajner-zberny dvor
246/2022
13 668,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
24. Jún 2022
Zmluva_Rekonstrukcia UV MS Bystricka 1_II.etapa
247/2022
59 948,96 € BECO, a. s. Mesto Pezinok
24. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
248/2022
0,00 € Mesto Pezinok Adam Briestenský
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k NZ
249/2022
0,00 € Mesto Pezinok Dagmar Hudecová
24. Jún 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122207262
250/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
23. Jún 2022
Kúpna zmluva
241/2022
118 764,48 € Mesto Pezinok BETA - CAR s.r.o.
23. Jún 2022
Zmluva o nájme
242/2022
0,00 € BETA - CAR s.r.o. Mesto Pezinok
23. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43628/2022 CHARIZMA
243/2022
3,00 € Mesto Pezinok Tanečné centrum CHARIZMA
23. Jún 2022
Zmluva o zriadení VB
244/2022
0,00 € Ing. Robert Šinály Mesto Pezinok
23. Jún 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov do majetku mesta
245/2022
0,00 € Ing. Robert Šinály Mesto Pezinok
22. Jún 2022
Zmluva č. 10/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
239/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Pezinok
22. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
240/2022
0,00 € Mesto Pezinok Eva Benčúriková