Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2022
Kúpna zmluva
218/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ľubomír Kučera
16. Jún 2022
Dotácia -kultúra č.28 rezerva primátora projekt Jesenný koncert OZ "RADOSŤ" pri meste Pezinok
220/2022
700,00 € Mesto Pezinok OZ RADOSŤ pri meste Pezinok
16. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
221/2022
0,00 € Mesto Pezinok Notársky úrad JUDr. Lucia Chovancová - notár
16. Jún 2022
Zmluva o grantovom účte
222/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Pezinok
16. Jún 2022
Zámenná zmluva
223/2022
0,00 € Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Mesto Pezinok
16. Jún 2022
Zmena v predmete nájmu
224/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Viera Džuganová Ježiková
16. Jún 2022
Zmluva č. 3220026 o poskytnutí dotácie_Dobrovoľná požiarna ochrana SR
225/2022
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Mesto Pezinok
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
226/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Jana Wittgrúberová
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
227/2022
0,00 € Mesto Pezinok Jozef Čekeľ
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
228/2022
0,00 € Mesto Pezinok Dagmar Mindová
14. Jún 2022
KZ_Gastrozariadenia pre MŠ a ZŠ
219/2022
18 094,80 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Mesto Pezinok
13. Jún 2022
ZoD_PD_Parkovisko_cintorin
217/2022
11 900,00 € MENO MENO, s.r.o. Mesto Pezinok
10. Jún 2022
Zmluva o výkone odbornej stáže
215/2022
0,00 € Zuzana Dubovská Mesto Pezinok
10. Jún 2022
Zmluva_Umelecký výkon_Hrdza
216/2022
4 000,00 € Ľubomír Šamo Mesto Pezinok
8. Jún 2022
ZoD_Detské ihrisko RODINKA
213/2022
102 866,34 € Anoverd s.r.o. Mesto Pezinok
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
209/2022
0,00 € JUDr. Ondrej Beracka,advokát Mesto Pezinok
7. Jún 2022
RZ o odbere a spracovaní BRO
211/2022
19 500,00 € Mesto Pezinok EBA, s.r.o.
7. Jún 2022
MZ_externé VO_Prístavba MŠ Cajlanská
212/2022
1 100,00 € Mgr. Juraj Hedera s. r. o. Mesto Pezinok
7. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemku
214/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Milan Šimovič
6. Jún 2022
dodatok č.7 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
210/2022
0,00 € Mesto Pezinok MAGNA ENERGIA a.s.