Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
543/2023
0,00 € Mesto Pezinok Záhradka, s.r.o.
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
544/2023
0,00 € Mesto Pezinok Škôlka Severáčik s.r.o.
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
545/2023
0,00 € Mesto Pezinok Armáda spásy na Slovensku
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
546/2023
0,00 € Mesto Pezinok TRION - klub aktívneho trávenia voľného času pre deti, mládež a rodičov
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
547/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
548/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.
22. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
550/2023
0,00 € Mesto Pezinok Slovenské národné múzeum
22. December 2023
ZoD_Rekonstrukcia rodného domu J.Kupeckého
531/2023
151 147,76 € RAJNIAK BAU, s.r.o. Mesto Pezinok
20. December 2023
KZ_Kompostéry
519/2023
63 612,00 € JRK Slovensko s.r.o. Mesto Pezinok
20. December 2023
ZoD_Modernizácia riadiaceho strediska kamerového systému
520/2023
19 550,40 € NETCAM s.r.o. Mesto Pezinok
20. December 2023
ZoD_Osvetelenie FŠ Cajla
521/2023
46 534,49 € SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Mesto Pezinok
20. December 2023
ZoD_PD modernizacia MS Vajanskeho
522/2023
15 600,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
20. December 2023
BVS Zmluva č.PZ002000030852_002 vodné, stočné, zrážky
523/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
20. December 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
524/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
20. December 2023
ZoD_Vybudovanie a rekonštrukcia spevnených plôch
525/2023
23 393,65 € DUVYSTAV s.r.o., Mesto Pezinok
20. December 2023
BVS Zmluva č.PZ002000071575_002 vodné, stočné, zrážky
527/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
20. December 2023
Zmluva o službách vo verejnom záujme
528/2023
0,00 € AZ-Lines s. r. o. Mesto Pezinok
20. December 2023
ZoD_PD_areál MPS a zberný dvor
529/2023
19 140,00 € MENO, s.r.o. Mesto Pezinok
20. December 2023
ZoD_Rekonstrukcia bazena a strojovne
530/2023
186 345,47 € wander spol. s.r.o. Mesto Pezinok
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb_Tlač Pezinčana
532/2023
13 721,40 € Petit Press, a.s. Mesto Pezinok