Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Zmluva o nájme NP Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska_Kollárová 1/A
13/2024
36,00 € Mesto Pezinok Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
16. Január 2024
NZ - Malokarpatský banícky spolok v Pezinku Kollárová 1A - 09.02.2024
8/2024
4,00 € Mesto Pezinok Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
16. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov do majetku mesta
9/2024
0,00 € Mesto Pezinok Ján Babka
16. Január 2024
Zmluva o nájme NP Slovenský zväz protifašistických bojovníkov_Kolllárová 1/A
10/2024
24,00 € Mesto Pezinok Základná organizácia SZPB brig.gen.Karola Peknika Pezinok
10. Január 2024
Mandátna zmluva_VO_Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého-stavba
6/2024
2 640,00 € Ing. Vladimír Lipovský Mesto Pezinok
10. Január 2024
Zmluva SD1 Variant Kapitál kapitálové životné poistenie
575/2023
5 981,84 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Neuvedené
9. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu 2024 - PKC
576/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Pezinok
9. Január 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
4/2024
0,00 € Mesto Pezinok Občianske združenie DOBROVOľNÝ HASIČSKý ZBOR- Pezinok
9. Január 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
5/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
8. Január 2024
ZMLUVA O VYKONANÍ PRELOŽKY ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA
3/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
3. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme tlačového zariadenia 202200007
553/2023
0,00 € Magic Print, s.r.o. Neuvedené
3. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme tlačového zariadenia č. 202100023
565/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
3. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme tlačového zariadenia č.202200012
566/2023
0,00 € Mesto Pezinok Magic Print, s.r.o.
3. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme tlačového zariadenia č.202200027
567/2023
0,00 € Magic Print, s.r.o. Mesto Pezinok
3. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie
568/2023
0,00 € Mesto Pezinok Forum Film Slovakia s.r.o.
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1014380221
1/2024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
3. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.01/18/OR
569/2023
0,00 € Peter Orgoník ORGO - LIFT Mesto Pezinok
3. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
572/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jaroslava Pastorková
31. Október 2023
Povinné zmluvné poistenie služ. mot. vozidiel MsÚ Mesto Pezinok
414/2023
0,00 € Mesto Pezinok UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
1. November 2023
Poistná zmluva Havarijné poistenie služ. mot. vozidiel MsÚ Mesto Pezinok
413/2023
0,00 € Mesto Pezinok UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu