Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Zmluva o nájme
586/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mirko Válek
2. Február 2024
Zmluva o nájme
587/2023
0,00 € Mesto Pezinok Ivana Orthová
2. Február 2024
Zmluva o nájme
588/2023
0,00 € Mesto Pezinok Romana Turčániová
2. Február 2024
BVS Zmluva č.PZ002000069471_001 vodné, stočné, zrážky (PKC)
42/2024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
2. Február 2024
BVS Zmluva č.PZ002000069471_001 vodné, stočné, zrážky (PKC)
42/2024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
1. Február 2024
Dodatok č.1
28/2024
0,00 € Forum Film Slovakia s.r.o. Mesto Pezinok
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve onájme nebytových priestorv
29/2024
0,00 € Mesto Pezinok Jaroslava Pastorková
1. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
581/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Pezinok
1. Február 2024
Zmluva o krátkodobvom prenájme
31/2024
0,00 € Mesto Pezinok Zväz vojakov SR Klub Pezinok
1. Február 2024
Komisionárska zmluva 2023/KO/5
30/2024
0,00 € Mesto Pezinok Samé ucho
1. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
33/2024
0,00 € Mesto Pezinok Mária Sobolčíková
1. Február 2024
Krátkodobý nájom Komunitný point- ProClient Consulting s. r. o.
34/2024
45,00 € Mesto Pezinok ProClient Consulting s.r.o.
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci
35/2024
0,00 € Richard Cíferský - VELVET MUSIC Mesto Pezinok
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
36/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
1. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
37/2024
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Petr Fulajtár
1. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
38/2024
0,00 € Mesto Pezinok Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme tlačového zariadenia 202200012
582/2023
0,00 € Magic Print, s.r.o. Mesto Pezinok
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme tlačového zariadenia 202200007
583/2023
0,00 € Magic Print, s.r.o. Mesto Pezinok
1. Február 2024
Zmluva o grantovom účte
39/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Pezinok
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku_Noclaháreň
40/2024
71 400,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Pezinok