Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Dotácia -rezerva primátora šport č.28 projekt-neziskové aktivity Človek2.0
167/2022
1 000,00 € Mesto Pezinok Človek 2.0
27. Apríl 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
168/2022
0,00 € Mesto Pezinok Mgr. Gabriela Groschmidtová
28. Apríl 2022
Dotácia -kultúra č.9 projekt Keramické trhy 2022 Malokarpatské múzeum
169/2022
800,00 € Mesto Pezinok Malokarpatské múzeum v Pezinku
28. Apríl 2022
Dotácia -kultúra č.13 projekt Víno pod hviezdami
170/2022
800,00 € Mesto Pezinok Víno pod hviezdami s.r.o.
28. Apríl 2022
Dotácia -kultúra č.12 projekt Malé vinné uličky
171/2022
500,00 € Mesto Pezinok Víno pod hviezdami s.r.o.
28. Apríl 2022
Dotácia -kultúra č.8 TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA
172/2022
700,00 € Mesto Pezinok Tanečné centrum CHARIZMA
28. Apríl 2022
Dotácia -šport č.4 činnosť TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA
173/2022
4 604,00 € Mesto Pezinok Tanečné centrum CHARIZMA
29. Apríl 2022
Dotácia -kultúra č.18 projekt pouličný festival ŽIVÁ KOLLÁROVÁ
174/2022
1 200,00 € Mesto Pezinok PREVENCIA AD
2. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
175/2022
0,00 € Mesto Pezinok TV PEZINOK, s.r.o.
2. Máj 2022
dotácia šport č.29 rezerva primátora-projekt-Otvorené majstrovstvá Pezinka v tenise 2022
176/2022
1 000,00 € Mesto Pezinok Volejbal Tenis Club
3. Máj 2022
Mandátna zmluva_externé VO_Elektrina
177/2022
1 300,00 € Mesto Pezinok Mgr. Juraj Hedera s. r. o.
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
178/2022
0,00 € Mesto Pezinok Základná organizácia Slovesnkého odborového zväzu verejnej správy
3. Máj 2022
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
179/2022
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
3. Máj 2022
Dotácia -šport č.25 činnosť KODOKAN JUDO SLOVAKIA
182/2022
3 207,00 € Mesto Pezinok KODOKAN JUDO SLOVAKIA
4. Máj 2022
Dotácia -kultúra č.17 projekt Detský muzikál Mimi a Monty
183/2022
500,00 € Mesto Pezinok Mimi a Monty
9. Máj 2022
Dotácia -kultúra č.27 rezerva primátora projekt výstava PLASTY -"Odkaz Štefana Prokopa"
186/2022
400,00 € Mesto Pezinok Odkaz Štefana Prokopa
13. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
187/2022
68,20 € Mesto Pezinok Ing. arch. Ladislav Nagy
13. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
188/2022
68,20 € Mesto Pezinok Ing. Michaela Vyskočilová
20. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
190/2022
0,00 € Mesto Pezinok Branislav Horák
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 13/2022/Zamestnanecký grantový program
191/2022
800,00 € Mesto Pezinok Nadácia Orange