Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Kupna zmluva_zariadenie
463/2022
0,00 € Mesto Pezinok RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
28. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122263930
464/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
28. November 2022
Kúpna zmluva MW_HP ProBook 455 G7_Samsung Galaxy S9
465/2022
150,00 € Mesto Pezinok Mgr. Mária Wagingerová
28. November 2022
Kúpna zmluva RL_HP ProBook 455 G7
466/2022
268,00 € Mesto Pezinok Ing. Róbert Láska
28. November 2022
Kúpna zmluva AP_HP ProBook 455 G7
467/2022
200,00 € Mesto Pezinok Ing. Andrea Pokorná
28. November 2022
Kúpna zmluva EB_HP ProBook 450 G6
468/2022
100,00 € Mesto Pezinok Ing. Eva Beladičová
28. November 2022
Kúpna zmluva SR_HP ProBook 450 G6
469/2022
100,00 € Mesto Pezinok Ing. Silvia Ruppertová
28. November 2022
Kúpna zmluva EŠ_HP ProBook 455 G7
470/2022
268,00 € Mesto Pezinok PaedDr. Erik Špaňo
28. November 2022
Dodatok č. 1 - Rekonštrukcia havarijného stavu areálového vodovodu_ZŠ Kupeckého
471/2022
39 994,80 € KRIKU – THERMMONT, s. r. o. Mesto Pezinok
25. November 2022
Servisná zmluva : SZ 22103101 na kompexnú technickú starostlivosť KS mesta Pezinok
462/2022
765,01 € NETCAM s.r.o. Neuvedené
24. November 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
461/2022
0,00 € Odyseus, s.r.o. Mesto Pezinok
23. November 2022
Dodatok č. 1_Vypracovanie PD_Lavka cez potok Saulak
460/2022
0,00 € PORTIK spol. s r.o. Mesto Pezinok
16. November 2022
ZMLUVA č.: MKBC22010 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI REALIZÁCIÍ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
458/2022
0,00 € SOMI Consulting s.r.o. Mesto Pezinok
14. November 2022
Zmluva_Rekonstrukcia vodovodu_ZS Kupeckeho
456/2022
39 004,80 € KRIKU – THERMMONT, s. r. o. Mesto Pezinok
14. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127033
457/2022
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Pezinok
18. Október 2022
Zmluva o nájme NP č. 54282022 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
419/2022
3,00 € Mesto Pezinok Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
11. November 2022
Dodatok c. 2_Rekonstrukcia strechy poziarnej zbrojnice
452/2022
229 240,26 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mesto Pezinok
11. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 17, Silvánová 19, Pezinok
454/2022
135,26 € Mesto Pezinok Magdaléna Demovičová
11. November 2022
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
455/2022
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Pezinok
10. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zariadení a o poskytovaní služieb potrebných k prevádzke zariadení zo dňa 11. júla 2022
451/2022
0,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Mesto Pezinok