Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
293/2024
0,00 € Mesto Pezinok Jarmila Krasňanská
30. Apríl 2024
Rámcová zmluvao dielo_Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
294/2024
52 680,00 € REVOZ s.r.o. Mesto Pezinok
29. Apríl 2024
Zámenná zmluva, Darovacia zmluva a Zmluva o zriadení vecných bremien
280/2024
0,00 € Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. Mesto Pezinok
29. Apríl 2024
Dotácia - Lyžiarsky klub činnosť 2024
281/2024
215,00 € Mesto Pezinok Lyžiarsky klub Baba - Pezinok
26. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
279/2024
0,00 € Mesto Pezinok Libuša Štefová L & P
25. Apríl 2024
Dodatok č. 1_Rekonštrukcia Rodného domu_J.Kupeckého
278/2024
161 640,44 € RAJNIAK BAU, s.r.o. Mesto Pezinok
24. Apríl 2024
Dohoda_docasne pridelenie zamestnancov
270/2024
0,00 € TV PEZINOK, s.r.o. Mesto Pezinok
24. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva 4.4.2024
271/2024
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
24. Apríl 2024
Zmluva_MS Bystricka_stresny plast
272/2024
0,00 € ST - Stream, s.r.o. Mesto Pezinok
24. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva SOZA Spievankovo
273/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Pezinok
24. Apríl 2024
Zmluva KP Bufet
274/2024
0,00 € Mesto Pezinok BOZIN CATERING s.r.o.
24. Apríl 2024
Zmluva_Integracna platforma
275/2024
49 380,00 € ErasData-Pro,s.r.o. Mesto Pezinok
24. Apríl 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci_EBA
276/2024
0,00 € EBA, s.r.o. Mesto Pezinok
24. Apríl 2024
Mandátna zmluva_Externé VO_odpady
277/2024
9 540,00 € obstaráme, s. r. o. Mesto Pezinok
22. Apríl 2024
Dotácia - činnosť 2024, Kláštor kapucínov-Najsvätejšej trojice
266/2024
800,00 € Mesto Pezinok Kláštor kapucínov
22. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
267/2024
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Miloš Dano
22. Apríl 2024
Dotácia - činnosť 2024,Slov.zväz tel.postihnutých ZO Pezinok
268/2024
700,00 € Mesto Pezinok Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123 Pezinok
22. Apríl 2024
Zmluva č. 15777/2024 o poskytnutí finančného príspevku
269/2024
1 757,88 € Mesto Pezinok ALŽBETIN DOM, o.z.
19. Apríl 2024
Zmluva o zapožičaní filmových nosičov pre verejné premietanie
262/2024
0,00 € Film Europe s. r. o. Mesto Pezinok
19. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme OZ ZUŠ Pezinok
264/2024
0,00 € Mesto Pezinok Občianske združenie pri Základnej škole Eugena Suchoňa