Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
5/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
8. Január 2024
ZMLUVA O VYKONANÍ PRELOŽKY ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA
3/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
3. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme tlačového zariadenia 202200007
553/2023
0,00 € Magic Print, s.r.o. Neuvedené
3. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme tlačového zariadenia č. 202100023
565/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
3. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme tlačového zariadenia č.202200012
566/2023
0,00 € Mesto Pezinok Magic Print, s.r.o.
3. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme tlačového zariadenia č.202200027
567/2023
0,00 € Magic Print, s.r.o. Mesto Pezinok
3. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie
568/2023
0,00 € Mesto Pezinok Forum Film Slovakia s.r.o.
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1014380221
1/2024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
3. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.01/18/OR
569/2023
0,00 € Peter Orgoník ORGO - LIFT Mesto Pezinok
3. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
572/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jaroslava Pastorková
31. Október 2023
Povinné zmluvné poistenie služ. mot. vozidiel MsÚ Mesto Pezinok
414/2023
0,00 € Mesto Pezinok UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
1. November 2023
Poistná zmluva Havarijné poistenie služ. mot. vozidiel MsÚ Mesto Pezinok
413/2023
0,00 € Mesto Pezinok UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
22. December 2023
Zmluva o spolupráci Divadlo Aréna
536/2023
0,00 € Mesto Pezinok Divadlo Aréna
28. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
552/2023
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Ivana Žaliová Ekonomická poradňa
28. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
555/2023
0,00 € Mesto Pezinok JELEN DRUMS, s.r.o.
28. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
556/2023
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Gabriela Duffalová
28. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
557/2023
0,00 € Mesto Pezinok Alena Jakabovičová
28. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
558/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
28. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
560/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
18. December 2023
Hromadná licenčná zmluva - SILVESTER 2023
508/2023
0,00 € Mesto Pezinok Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam