Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
nájomný byt-Zumberská-zmena doby nájmu
117/2022
0,00 € Mesto Pezinok Peter Lupták
26. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k ZoNB
118/2022
0,00 € Mesto Pezinok Peter Lupták
26. Apríl 2022
Dotácia-soc.pomoc.č.5 činnosť Centrum pre rodinu -Pezinok
105/2022
2 649,00 € Mesto Pezinok Centrum pre rodinu - Pezinok
26. Apríl 2022
Dotácia-soc.pomoc.č.6 činnosť Občianske združenie MORFEUS
106/2022
779,00 € Mesto Pezinok Občianske združenie MORFEUS
26. Apríl 2022
Dotácia-soc.pomoc.č.7 činnosť Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Pezinok
107/2022
1 169,00 € Mesto Pezinok Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Pezinok
26. Apríl 2022
Dotácia -životné prostredie č.1 Nezisková organizácia Barbora
110/2022
1 989,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Barbora
26. Apríl 2022
Dotácia-soc.pomoc.č.8 projekt 5P
108/2022
779,00 € Mesto Pezinok 5 P
26. Apríl 2022
Dotácia -životné prostredie č.2 projekt Zelená hliadka Pezinok
111/2022
2 700,00 € Mesto Pezinok Zelená hliadka Pezinok
26. Apríl 2022
Dotácia -životné prostredie č.3 projekt Fotopasce na nelegálne skládky odpadu -Zelená hliadka Pezinok
112/2022
1 035,00 € Mesto Pezinok Zelená hliadka Pezinok
26. Apríl 2022
Dotácia -životné prostredie č.4 projekt Ovocný sad Rozálka -Zelená hliadka Pezinok
113/2022
3 400,00 € Mesto Pezinok Zelená hliadka Pezinok
26. Apríl 2022
Dotácia -životné prostredie č.5 projekt Park Grinava -Občianska iniciatíva Grinava
114/2022
1 000,00 € Mesto Pezinok Občianska iniciatíva GRINAVA
26. Apríl 2022
Dotácia-rezerva primátora -životné prostredie č.6 projekt ALEJ DO VINÍC -OZ DEDIČSTVO
116/2022
2 000,00 € Mesto Pezinok Dedičstvo
26. Apríl 2022
Dotácia -šport č.3 činnosť Plavecký klub Pezinok,o.z.
121/2022
6 503,00 € Mesto Pezinok Plavecký klub PEZINOK
26. Apríl 2022
Dotácia -šport č.2 činnosť Volejbal Tenis Club
120/2022
1 708,00 € Mesto Pezinok Volejbal Tenis Club
26. Apríl 2022
Dotácia -šport č.1 činnosť Karate -kickbox klub Pezinok
119/2022
7 470,00 € Mesto Pezinok Karate-kickbox klub Pezinok
26. Apríl 2022
Dotácia -šport č.5 činnosť ŠK hádzanej Agrokarpaty Pezinok
122/2022
4 004,00 € Mesto Pezinok ŠK hádzanej Agrokarpaty Pezinok
26. Apríl 2022
Dotácia -šport č.6 činnosť amatérsky športový klub Pezinok oddiel orientačného behu
123/2022
1 286,00 € Mesto Pezinok Amatérsky športový klub Pezinok
26. Apríl 2022
Dotácia -šport č.7 činnosť amatérsky športový klub Pezinok oddiel bežeckého lyžovania
124/2022
638,00 € Mesto Pezinok Amatérsky športový klub Pezinok
26. Apríl 2022
Dotácia -šport č.8 činnosť amatérsky športový klub Pezinok oddiel cyklistiky
125/2022
577,00 € Mesto Pezinok Amatérsky športový klub Pezinok
26. Apríl 2022
Dotácia -šport č.9 činnosť 1.JUDO CLUB Pezinok
126/2022
4 254,00 € Mesto Pezinok 1. JUDO CLUB PEZINOK