Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
DOHODA O UKONčENÍ ZMLUVY O NÁJME
477/2023
0,00 € Mesto Pezinok BETA - CAR s.r.o.
30. November 2023
Zmluva o spolupraci_NP TOS
478/2023
0,00 € Mesto Pezinok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. November 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov
475/2023
0,00 € Mesto Pezinok Sociálna poisťovňa
28. November 2023
ZoR_Mesto PK_CORA GEO
472/2023
3 000,00 € Mesto Pezinok CORA GEO, s.r.o.
28. November 2023
Dodatok k dohode o docasnom prideleni zamestnanca
473/2023
0,00 € Pezinské kultúrne centrum Mesto Pezinok
28. November 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
474/2023
0,00 € BETA - CAR s.r.o. Mesto Pezinok
27. November 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122369061 (Fándlyho 11 - verejné osvetlenie)
470/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
27. November 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
471/2023
0,00 € Mesto Pezinok Michal Pollák
24. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov do majetku mesta
469/2023
0,00 € Ján Babka Mesto Pezinok
23. November 2023
ZoD_PD_zvysenie energetickej efektivnosti ZS Oresie
467/2023
53 400,00 € D&T Solutions, s.r.o. Mesto Pezinok
23. November 2023
Servisna zmluva_o kontrolnej činnosti a mimozáručnom servise
468/2023
9 180,00 € NETCAM s.r.o. Mesto Pezinok
20. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. PFW20036
466/2023
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Pezinok
16. November 2023
Pafíčko
461/2023
0,00 € Občianske združenie Priatelia divadla a filmu Mesto Pezinok
16. November 2023
BVS Zmluva č.PZ002000041531_002 vodné, stočné, zrážky
463/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
16. November 2023
BVS Zmluva č.PZ002000068023_002 vodné, stočné, zrážky
464/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
16. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIZÁCIE DOBUDOVANIA AMATÉRSKEJ FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V RÁMCI PROJEKTU EURÁ Z EURA V MESTE PEZINOK
465/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Pezinok
14. November 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI REALIZÁCIÍ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
460/2023
0,00 € SOMI Consulting s.r.o. Mesto Pezinok
13. November 2023
Zmluva o spolupráci_Pomoc osobam z Ukrajiny
459/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
10. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
458/2023
2 520,00 € Mesto Pezinok Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. November 2023
Nájomná zmluva
457/2023
0,00 € Mesto Pezinok Súkromná materská škola