Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2022
Byt na ul Zumberská
196/2022
0,00 € Mesto Pezinok Danka Šuplatová
26. Máj 2022
Byt na ul. Zumberská
197/2022
121,89 € Mesto Pezinok Peter Egyed
26. Máj 2022
Byt na ul. Silvánová
198/2022
128,95 € Mesto Pezinok Veronika Szalayová
26. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
199/2022
0,00 € Mesto Pezinok TM MOTO, s. r. o.
26. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
200/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Dušan Vavřík
26. Máj 2022
Zámenná zmluiva
201/2022
0,00 € Mesto Pezinok SKALA TOPINVEST, spol. s r.o.
27. Máj 2022
Dotácia-soc.pomoc.č.10 podujatie Daruj krv v Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi Pezinok
202/2022
400,00 € Mesto Pezinok Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi
27. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
203/2022
67,70 € Mesto Pezinok Branislav Held
6. Jún 2022
dodatok č.7 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
210/2022
0,00 € Mesto Pezinok MAGNA ENERGIA a.s.
7. Jún 2022
RZ o odbere a spracovaní BRO
211/2022
19 500,00 € Mesto Pezinok EBA, s.r.o.
7. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemku
214/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Milan Šimovič
16. Jún 2022
Kúpna zmluva
218/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ľubomír Kučera
16. Jún 2022
Dotácia -kultúra č.28 rezerva primátora projekt Jesenný koncert OZ "RADOSŤ" pri meste Pezinok
220/2022
700,00 € Mesto Pezinok OZ RADOSŤ pri meste Pezinok
16. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
221/2022
0,00 € Mesto Pezinok Notársky úrad JUDr. Lucia Chovancová - notár
16. Jún 2022
Zmena v predmete nájmu
224/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Viera Džuganová Ježiková
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
226/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Jana Wittgrúberová
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
227/2022
0,00 € Mesto Pezinok Jozef Čekeľ
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
228/2022
0,00 € Mesto Pezinok Dagmar Mindová
17. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
229/2022
0,00 € Mesto Pezinok Táňa Ťažká
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
232/2022
0,00 € Mesto Pezinok Silvia Tarábková