Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
447/2022
0,00 € Dmytro Kravtsiv Mesto Pezinok
7. November 2022
Dodatok ku koncesnej zmluve
445/2022
0,00 € Slovak Lines Express, a.s. Mesto Pezinok
4. November 2022
Dohoda o urovnaní
441/2022
4 218,38 € Mesto Pezinok TV PEZINOK, s.r.o.
4. November 2022
KZ č.2421016329 Motorola Moto E20 šedý
442/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
4. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1010471143
443/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
4. November 2022
Zmluva o nájme nebystových priestorov a hnuteľnýc vecí
444/2022
900,00 € Mesto Pezinok MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
3. November 2022
Zmluva o nájme bytu
435/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ivana Orthová
3. November 2022
Zmluva o nájme bytu
436/2022
0,00 € Mesto Pezinok Romana Turčániová
3. November 2022
Zmluva o nájme bytu
437/2022
0,00 € Mesto Pezinok Miroslav Hanusek
3. November 2022
Zmluva o nájme bytu
438/2022
0,00 € Mesto Pezinok Veronika Tonhajzerová
3. November 2022
Zmluva o nájme bytu
439/2022
0,00 € Mesto Pezinok Alena Velikovová
3. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
431/2022
215,00 € Mesto Pezinok RAMIN, spol. s r.o.
3. November 2022
Zmluva o NFP_MS Cajlanska_IROP-Z-302021CAG1
440/2022
2 370 499,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
2. November 2022
NZ - Záhradkárska osada Dubový vŕšok II, o.z. č. 55013/2022
432/2022
3,00 € Mesto Pezinok Záhradkárska osada Dubový vŕšok II.
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
433/2022
0,00 € Mesto Pezinok Societas, občianske združenie
2. November 2022
Nájomná zmluva
434/2022
0,00 € Mesto Pezinok BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 310, Zumberská 1, Pezinok
301/2022
0,00 € Mesto Pezinok Petra Markovičová
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 305, Zumberská 1, Pezinok
302/2022
0,00 € Mesto Pezinok Darina Benčuriková
29. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
430/2022
0,00 € Mesto Pezinok Slovenské národné múzeum
28. Október 2022
Dotácia - rezerva primátora životné prostredie č.9 - Rímskokat.cirkev, farnosť PK - projekt Revitalizácia okolia NKP
428/2022
500,00 € Mesto Pezinok Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok