Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny na rok 2023
484/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
24. Január 2023
dodatok č.10 k zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
505/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
19. Apríl 2022
dodatok č.3/2022 k zmluve č. 11150102 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
90/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
24. Máj 2022
dodatok č.4/2022 k zmluve č. 11150102 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
193/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby_2022/2023
480/2022
100 000,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
12. December 2022
dodatok č.5/2022 k zmluve č. 11150102 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
482/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
25. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby_2022/2023
506/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
3. Jún 2022
Zmluva o vykonaní prác_Odtsránenie navážky-terénne práce
206/2022
83 394,55 € MD BUILDING, s.r.o. Mesto Pezinok
13. Jún 2022
ZoD_PD_Parkovisko_cintorin
217/2022
11 900,00 € MENO MENO, s.r.o. Mesto Pezinok
20. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke - ELEKTROBYCIKLE Cycleman CEB18mid" 6 ks
91/2022
8 121,33 € Mesto Modra Mesto Pezinok
13. Apríl 2022
Kúpna zmluva o prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
86/2022
1 800,00 € Mesto Pezinok Ľudmila Jačianska
14. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
87/2022
0,00 € Mesto Pezinok Marián Záhumenský
22. Apríl 2022
Zmluva o nájme NP č.12560/2022 COOP Jednota Bratislava
95/2022
3,00 € Mesto Pezinok COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo
22. Apríl 2022
Zmluva o nájme NP č.12378/2022 Jednota dôchodcov na Slovensku
96/2022
3,00 € Mesto Pezinok Jednota dôchodcov na Slovensku
22. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
98/2022
0,00 € Mesto Pezinok Jana Noskovičová
23. Apríl 2022
Zmluva o zverení majetku mesta Pezinok do správy
99/2022
0,00 € Mesto Pezinok MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
25. Apríl 2022
Dotácia -soiálna pomoc č.1 Jednota dôchodcov na Slovensku
102/2022
2 337,00 € Mesto Pezinok Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Pezinok
26. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo dňa 23.11.2020
115/2022
26 377,78 € Mesto Pezinok CMT Group s. r. o.
26. Apríl 2022
Dotácia-soc.pomoc.č.2- činnosť Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
103/2022
935,00 € Mesto Pezinok Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
26. Apríl 2022
Dotácia-soc.pomoc.č.4 činnosť Armáda spásy na Slovensku
104/2022
3 116,00 € Mesto Pezinok Armáda spásy na Slovensku