Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
Zmluva_Rekonstrukcia strechy požiarnej zbrojnice
349/2022
199 382,83 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mesto Pezinok
12. September 2022
Dodatok c. 1_Rekonstrukcia strechy poziarnej zbrojnice
367/2022
0,00 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mesto Pezinok
11. November 2022
Dodatok c. 2_Rekonstrukcia strechy poziarnej zbrojnice
452/2022
229 240,26 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mesto Pezinok
13. Apríl 2022
Rámcova zmluva o zabezpečení stravovania
83/2022
0,00 € H.D.P. s.r.o. Mesto Pezinok
24. Jún 2022
Kupna zmluva_Kancelarsky kontajner-zberny dvor
246/2022
13 668,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
29. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Kancelársky kontajner - zberný dvor
292/2022
0,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
2. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast 4
294/2022
86 820,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
2. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast 2
295/2022
85 800,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
2. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast 1
296/2022
55 800,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
14. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127033
457/2022
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Pezinok
28. Október 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode stavby do majetku mesta
429/2022
0,00 € Ing. Dušan Antal Mesto Pezinok
23. Jún 2022
Zmluva o zriadení VB
244/2022
0,00 € Ing. Robert Šinály Mesto Pezinok
23. Jún 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov do majetku mesta
245/2022
0,00 € Ing. Robert Šinály Mesto Pezinok
20. Október 2022
Zmluva o odplatnom prevode vlastnickeho prava k nehnutelnostiam
420/2022
800 000,00 € Ing. Štefan Schmidt Mesto Pezinok
15. Júl 2022
Oprava podlahy vo výdajni jedla ZŠ Na bielenisku
268/2022
21 317,53 € JStore, s.r.o. Mesto Pezinok
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
209/2022
0,00 € JUDr. Ondrej Beracka,advokát Mesto Pezinok
17. August 2022
Zmluva_Rekonstrukcia stresneho plasta_MS Svatoplukova
344/2022
0,00 € KAMA Hydroizol, s.r.o. Mesto Pezinok
14. September 2022
Dodatok c.1_Rekonstrukcia stresneho plasta MS Svatoplukova
372/2022
24 901,80 € KAMA Hydroizol, s.r.o. Mesto Pezinok
3. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast_3
313/2022
81 480,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Pezinok
3. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast 5
316/2022
57 600,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Pezinok