Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Centrum pre rodinu- Pezinok
86/2024
0,00 € Mesto Pezinok Centrum pre rodinu - Pezinok
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Jednota dôchodcov
87/2024
0,00 € Mesto Pezinok Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Pezinok
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Výkup drahých kovov SK s.r.o.
88/2024
0,00 € Mesto Pezinok Výkup drahých kovov SK s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme B.Jurášová -GROOVEDANCE
89/2024
0,00 € Mesto Pezinok Bronislava Jurášová - GROOVEDANCE
23. Február 2024
Zmluva o spolupráci GEOREAL s.r.o.
90/2024
0,00 € 1.GEOREAL s.r.o. Mesto Pezinok
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Jednota dôchodcov
91/2024
0,00 € Mesto Pezinok Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Pezinok
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme ANIMATUS
92/2024
0,00 € Mesto Pezinok "ANIMATUS"
22. Február 2024
Dodatok c. 1_Rekonstrukcia bazena a strojovne
75/2024
193 653,23 € wander spol. s.r.o. Mesto Pezinok
22. Február 2024
Kúpna zmluva č.2440276307 SAMSUNG GALAXY A15 a A34 5G
76/2024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
22. Február 2024
Dodatok c. 1_Vybudvanie a rekonstrukcia spevnenych ploch
77/2024
24 062,82 € DUVYSTAV s.r.o., Mesto Pezinok
22. Február 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená v zmysle § 35 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení n...
78/2024
401,30 € Mesto Pezinok Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
22. Február 2024
AUTOŠKOLA MAŤUS, s.r.o. Zmluva o nájme NP
79/2024
401,00 € AUTOŠKOLA MAŤUS, s. r. o. Mesto Pezinok
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
63/2024
0,00 € Mimi a Monty Mesto Pezinok
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
64/2024
0,00 € Mesto Pezinok Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská Arcidiecéza
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
65/2024
0,00 € Škôlka Severáčik s.r.o. Mesto Pezinok
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
66/2024
0,00 € TRION - klub aktívneho trávenia voľného času pre deti, mládež a rodičov Mesto Pezinok
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
67/2024
0,00 € Armáda spásy na Slovensku Mesto Pezinok
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
68/2024
0,00 € VIA BIBLIOTHECA, s.r.o. Mesto Pezinok
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
69/2024
0,00 € Záhradka, s.r.o. Mesto Pezinok
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
70/2024
0,00 € Jolly HOMESCHOOL, s.r.o. Mesto Pezinok