Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
zmluva o dobrovoľníckej činnosti
351/2023
0,00 € Dárius Mrkvík Mesto Pezinok
14. September 2023
Dodatok k zmluve o dielo_Rekonštrukcia chodníkov
352/2023
171 939,12 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Pezinok
13. September 2023
Nájomná zmluva
348/2023
0,00 € Mesto Pezinok Ivan Putra
12. September 2023
Dodatok č. 1_Udržiavacie práce tribúny-ihrisko Komenského
345/2023
49 644,10 € ŠAFO -2 s.r.o. Mesto Pezinok
12. September 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
346/2023
0,00 € Mesto Pezinok Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
12. September 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkoinu - kultúrny progam v rámci podujatia Mestský bazár
347/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
11. September 2023
Zmluva o reklame
343/2023
0,00 € Mesto Pezinok GS-Soft,s.r.o.
11. September 2023
Zmluva o reklame
344/2023
0,00 € Mesto Pezinok gd - Team, a.s.
7. September 2023
dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
338/2023
0,00 € Mesto Pezinok Maria Kondratiuk
7. September 2023
Dohoda
339/2023
768,50 € Mesto Pezinok Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. September 2023
Dohoda o ukončení zmuvy_PD Okruzna-Fajgalska-Hasicska
340/2023
0,00 € Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Mesto Pezinok
7. September 2023
Rámcová dohoda o dodávke elektrickej energie na rok 2024
341/2023
0,00 € SE Predaj, s.r.o. Mesto Pezinok
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
342/2023
30 000,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Mesto Pezinok
6. September 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO - Migrácia IT infraštruktúry do Cloudu
337/2023
3 400,00 € Ing. Vladimír Lipovský Mesto Pezinok
5. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
336/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mgr. Branislav Macháč
31. August 2023
Zmluva o dielo
334/2023
88 721,58 € T.P.K. s.r.o. Mesto Pezinok
31. August 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
335/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mgr. Juraj Balogh
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 55863/2023
327/2023
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
30. August 2023
Zmluva o reklame
331/2023
0,00 € Mesto Pezinok EBA, s.r.o.
30. August 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci o vzájomnej spolupráci
332/2023
0,00 € Základná organizácia SZPB brig.gen.Karola Peknika Pezinok Mesto Pezinok