Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
233/2022
0,00 € Mesto Pezinok Eva Vrábelová
20. Jún 2022
Mária Karšayová a Dáša Karšayová
234/2022
0,00 € Mesto Pezinok Mária Karšayová
20. Jún 2022
Daniel Benčúrik a Branislava - Dodatok č. 1 k NZ
235/2022
0,00 € Mesto Pezinok Daniel Benčúrik
21. Jún 2022
Kúpna zmluva
237/2022
0,00 € Mesto Pezinok Karol Chvostál
21. Jún 2022
Zmluva o poskytnuti dotacie c. DOT/2022/0008
238/2022
11 000,00 € Mesto Pezinok Bratislavský samosprávny kraj
22. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
240/2022
0,00 € Mesto Pezinok Eva Benčúriková
23. Jún 2022
Kúpna zmluva
241/2022
118 764,48 € Mesto Pezinok BETA - CAR s.r.o.
23. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43628/2022 CHARIZMA
243/2022
3,00 € Mesto Pezinok Tanečné centrum CHARIZMA
24. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
248/2022
0,00 € Mesto Pezinok Adam Briestenský
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k NZ
249/2022
0,00 € Mesto Pezinok Dagmar Hudecová
24. Jún 2022
Dodatok č.3 o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1111138
252/2022
0,00 € Mesto Pezinok Energie2, a.s.
29. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
254/2022
0,00 € Mesto Pezinok Katarína Lindauerová
1. Júl 2022
43829/2022 Zmluva NP Malokarpatský bannícky spolok v Pezinku
260/2022
3,00 € Mesto Pezinok Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
1. Júl 2022
43834/2022 Zmluva NP Malokarpatský bannícky spolok v Pezinku
261/2022
3,00 € Mesto Pezinok Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
264/2022
2 700,00 € Mesto Pezinok Ing. Edita Dériková
13. Júl 2022
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
265/2022
0,00 € Mesto Pezinok SWAN, a.s.
15. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB
269/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Igor Jančarík
15. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB
270/2022
0,00 € Mesto Pezinok Zdenka Košťálová
15. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku
271/2022
0,00 € Mesto Pezinok FORTE EXTRA, s.r.o.
20. Júl 2022
Dotácia -z rezervy pimátora šport č.30projekt LETNÉ SÚSTREDENIE JUDO CLUB
275/2022
1 000,00 € Mesto Pezinok 1. JUDO CLUB PEZINOK