Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 305, Zumberská 1, Pezinok
302/2022
0,00 € Mesto Pezinok Darina Benčuriková
29. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
430/2022
0,00 € Mesto Pezinok Slovenské národné múzeum
28. Október 2022
Dotácia - rezerva primátora životné prostredie č.9 - Rímskokat.cirkev, farnosť PK - projekt Revitalizácia okolia NKP
428/2022
500,00 € Mesto Pezinok Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok
28. Október 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode stavby do majetku mesta
429/2022
0,00 € Ing. Dušan Antal Mesto Pezinok
26. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
388/2022
240,00 € AUTOŠKOLA MAŤUS, s. r. o. Mesto Pezinok
27. Október 2022
Dodatok č. 1_Nabíjacie stanice pre elektrobicykle
426/2022
15 912,00 € ejoin, s.r.o. Mesto Pezinok
27. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
427/2022
0,00 € Mesto Pezinok Západoslovenská distribučná, a.s.
25. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva - podujatie Úcta k starším
425/2022
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
24. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1010394982
424/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
21. Október 2022
Zmluva_Nabijacie stanice pre elektrobicykle
421/2022
15 432,00 € ejoin, s.r.o. Neuvedené
21. Október 2022
Dodatok c. 1_Detske ihrisko RODINKA - Stary dvor
422/2022
0,00 € Anoverd s.r.o. Mesto Pezinok
20. Október 2022
Zmluva o odplatnom prevode vlastnickeho prava k nehnutelnostiam
420/2022
800 000,00 € Ing. Štefan Schmidt Mesto Pezinok
18. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122250672
415/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
18. Október 2022
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
416/2022
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
18. Október 2022
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
417/2022
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
18. Október 2022
Zmluva_Oprava vytlkov
418/2022
0,00 € Emef green,s.r.o. Mesto Pezinok
14. Október 2022
Dotácia - rezerva primátora životné prostredie č.8 projekt Veselé rastlinky pre radosť škôlkarov
414/2022
876,00 € Mesto Pezinok B-SPORT
12. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mariia Kondratiuk UA
410/2022
750,00 € Mesto Pezinok Maria Kondratiuk
13. Október 2022
Dodatok c. 1 k mandatnej zmluve_elektrina
411/2022
0,00 € Mgr. Juraj Hedera s. r. o. Neuvedené
13. Október 2022
Dodatok c. 1 k mandatnej zmluve_plyn
412/2022
0,00 € Mgr. Juraj Hedera s. r. o. Mesto Pezinok