Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. C4 na rok 2024 – 2027
22052024
0,00 € Dušan Brňo, rod. Brňo Obec Lukáčovce
22. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Údržba a oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
260220242
Doplnená
0,00 € Milan Brodek BRODEK a SPOL Obec Lukáčovce
10. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2024
10052024
0,00 € Zuzana Bojňanská Obec Lukáčovce
8. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus
‭8093323246‬
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Lukáčovce
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela
29042024
0,00 € MICHEL SERVIS s.r.o. Obec Lukáčovce
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela
290420241
0,00 € MICHEL SERVIS s.r.o. Obec Lukáčovce
29. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
290420242
0,00 € Vladimír Režo, rod. Režo Obec Lukáčovce
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2024
23042024
0,00 € Ing. Eugen Maczko Obec Lukáčovce
23. Apríl 2024
Kúpna Zmluva k dodaniu tovaru
230420242
0,00 € NOMIland s.r.o. Obec Lukáčovce
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070DKQ2
15 400,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Lukáčovce
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. D7 na rok 2024 – 2027
19042024
0,00 € Daniel Struk, rod. Struk Obec Lukáčovce
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby - Prevádzkový dohľad
JSS-004456.00
0,00 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Obec Lukáčovce
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Prístavba k materskej škole v Lukáčovciach
15042024
Doplnená
0,00 € TONEX stavby s.r.o. Obec Lukáčovce
14. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
12042024
0,00 € Rastislav Bulla, rod. Bulla Obec Lukáčovce
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb- ,,Ekonomické služby a účtovnícke služby"
08042024
0,00 € AR Consulting, s.r.o. Obec Lukáčovce
29. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. B6 na rok 2024 – 2027
29032024
0,00 € Jozef Škoda, rod. Škoda Obec Lukáčovce
8. Marec 2024
Zmluva o spolupráci s Pohrebnou služou Astra
07032024
0,00 € Zoltán Sárközi Astra Pohrebná služba Obec Lukáčovce
29. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 – 2027
29022024
0,00 € Rastislav Horňák, rod. Horňák Obec Lukáčovce
29. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. A2 na rok 2024 – 2027
290220241
0,00 € Lucia Ešmirová, rod. Šimorová Obec Lukáčovce
29. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. D1 na rok 2024 – 2027
290220243
0,00 € Matúš Gajdoš, rod. Gajdoš Obec Lukáčovce