Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
233/2024
0,00 € Mesto Senica Lýdia Suchá
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo (stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad Senica-ul. Hollého)
234/2024
81 871,18 € PALKOVIČ - SK, s.r.o. Mesto Senica
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo (Rozšírenie kapacity útulku budovy sociálnych služieb v Senici, Hurbanova 1378/36)
235/2024
5 450,00 € Ing. Mária Kucbelová Mesto Senica
19. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
213/2024
0,00 € Mesto Senica Svetlana Proniková
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby INTERNET
203/2024
216,00 € YellowNET,s.r.o. Mesto Senica
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (CVČ)
210/2024
30,00 € Mesto Senica Mesto Šaštín - Stráže
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe žiakov
188/2024
0,00 € Mesto Senica Súkromná stredná odborná škola HUMANUS VIA
15. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
190/2024
0,00 € Mesto Senica Gabriela Kudláčová
15. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
191/2024
0,00 € Mesto Senica Vilma Gabrielová
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
192/2024
0,00 € Mesto Senica Michaela Branković
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. SÚ-09/2024
187/2024
68 557,56 € HÍLEK a spol., a.s. Mesto Senica
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo (Zateplenie strechy MŠ L. Novomeského, Senica)
179/2024
119 742,54 € PALKOVIČ - SK, s.r.o. Mesto Senica
11. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0130
180/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Senica
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
181/2024
0,00 € Mesto Senica Senica 2.0
11. Apríl 2024
Dohoda č. 24/07/060/11 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
184/2024
80 995,16 € Mesto Senica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
183/2024
0,00 € Mesto Senica Klub slovenských turistov Senica
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
182/2024
0,00 € Mesto Senica Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
185/2024
0,00 € Mesto Senica Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
186/2024
0,00 € Mesto Senica Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Senica
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva
84/2024
120,00 € Mgr. Matej Zahumenský Mesto Senica