Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o dielo (Chodník k urnovým hrobom)
285/2024
5 839,92 € K.L.T. stav, s.r.o. Mesto Senica
20. Máj 2024
Zmluva č. 3/2024
291/2024
8 000,00 € Mesto Senica Tenisový klub Senica
20. Máj 2024
Zmluva č. 1/2024
293/2024
17 500,00 € Mesto Senica Futbalový klub Senica, n.o.
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke (Denné centrum)
284/2024
0,00 € Mesto Senica Klub nepočujúcich Senica
16. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov (Notársky dom Čáčov)
279/2024
50,00 € Mesto Senica Petra Patková
14. Máj 2024
Zmluva o dielo (Notársky dom Čáčov- rekonštrukcia WC)
282/2024
4 487,66 € Bytservis - UM, spol. s r.o. Mesto Senica
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
272/2024
147,30 € Mesto Senica Kami kebab s.r.o.
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
224/2024
53,60 € Mesto Senica Jaroslav Konečný
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
223/2024
67,00 € Mesto Senica Ondrej Jankových
13. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení odborných služieb
281/2024
134,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici Mesto Senica
6. Máj 2024
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
268/2024
0,00 € Mesto Senica Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Senica-Čáčov
10. Máj 2024
Nájomná zmluva
222/2024
118,72 € Mesto Senica Zuzana Horňáková
10. Máj 2024
Zmluva o dielo ( Reštaurovanie a obnova súsošia Rodina v Senici)
271/2024
7 280,00 € Mgr. Art. Peter Gregvorek - reštaurátor Mesto Senica
10. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní činnosti pri údržbe fontány
273/2024
1 082,90 € Miroslav Chovanec Mesto Senica
10. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
275/2024
0,00 € Mesto Senica Kristína Drahošová
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
270/2024
250,00 € Mesto Senica HSSR Handelskammer Schweiz-Slowakische Republik
6. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
269/2024
0,00 € Unistav Teplička s.r.o. Mesto Senica
3. Máj 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu (Podpora udržania pracovných návykov PUPN2)
264/2024
90,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Senica
3. Máj 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
267/2024
580,00 € Mesto Senica Neuvedené
2. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
258/2024
0,00 € Mesto Senica Žaneta Vašková