Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
267/2024
580,00 € Mesto Senica Neuvedené
2. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
258/2024
0,00 € Mesto Senica Žaneta Vašková
2. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
259/2024
0,00 € Mesto Senica Mgr. Barbora Makay
2. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
260/2024
0,00 € Mesto Senica Anna Šebestová
2. Máj 2024
Zmluva o dielo č. SÚ-12/2024 ( Údržba miestnych ciest a chodníkov v meste Senica 2024, časť I. údržba - oprava výtlkov miestnych ciest a chodníkov, Senica)
262/2024
68 533,81 € HÍLEK a spol., a.s. Mesto Senica
2. Máj 2024
Dohoda číslo 24/07/054/33 (projekt Podpora udržania pracovných návykov PUPN2)
261/2024
0,00 € Mesto Senica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
131/2024
0,00 € Mesto Senica Pavel Valent
15. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
141/2024
0,00 € Mesto Senica Roman Hercegh
25. Marec 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
148/2024
0,00 € Mesto Senica Milan Križánek
25. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
150/2024
0,00 € Mesto Senica Olga Malíková
25. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
151/2024
0,00 € Mesto Senica Jaroslav Divácky
25. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
152/2024
0,00 € Mesto Senica Jaroslav Macejka
25. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
154/2024
0,00 € Mesto Senica Katarína Kotvanová
26. Marec 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
149/2024
0,00 € Mesto Senica Lucia Križánková
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
167/2024
0,00 € Mesto Senica Jarmila Šebestová
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
169/2024
0,00 € Mesto Senica Saskia Kotlárová
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
170/2024
0,00 € Mesto Senica Michaela Schreinerová
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
174/2024
0,00 € Mesto Senica Zdenka Vašková
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
172/2024
0,00 € Mesto Senica Viera Jablonická
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
177/2024
0,00 € Mesto Senica Eliška Vachová