Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva
201/2024
265,13 € Mesto Senica Pekařství – bistro Křižákovi SK s.r.o.
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
247/2024
0,00 € Mesto Senica Petr Horváth
30. Apríl 2024
Zmluva č. 76/2024 o krátkodobom nájme nebytových priestorovMsKS Senica- Dom kultúry Senica (prvé zverejnenie 15.4.2024)
248/2024
200,00 € Mestské kultúrne stredisko Senica Mesto Senica
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
253/2024
0,00 € Mesto Senica Anton Janáček
30. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
249/2024
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Senica Mesto Senica
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
254/2024
0,00 € Mesto Senica Stanislava Pavlovičová
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
255/2024
0,00 € Mesto Senica Milan Hrkeľ
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
256/2024
0,00 € Mesto Senica Pavol Gmuzdek
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
240/2024
0,00 € Mesto Senica GreenWay Infrastructure s.r.o.
29. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
242/2024
0,00 € Mesto Senica Klaudia Sabová
25. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov (Notársky dom Čáčov)
211/2024
25,00 € Mesto Senica Milan Hránek
26. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
238/2024
0,00 € Mesto Senica Telovýchovná jednota Družstevník Kunov
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva
198/2024
160,00 € Mesto Senica Danka Malíčková
24. Apríl 2024
Licenčná zmluva
231/2024
0,00 € Ing. arch. Mgr. art. Pavol Mikulíček, PhD. Mesto Senica
24. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke (Denné centrum)
230/2024
0,00 € Mesto Senica Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Senica
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva
189/2024
160,00 € Mesto Senica Simona Končitá Mikulecká
24. Apríl 2024
Zmluva číslo 85/2024 o podnájme nebytových priestorov
232/2024
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Senica Mesto Senica
24. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
233/2024
0,00 € Mesto Senica Lýdia Suchá
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo (stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad Senica-ul. Hollého)
234/2024
81 871,18 € PALKOVIČ - SK, s.r.o. Mesto Senica
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo (Rozšírenie kapacity útulku budovy sociálnych služieb v Senici, Hurbanova 1378/36)
235/2024
5 450,00 € Ing. Mária Kucbelová Mesto Senica