Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
297/2024
0,00 € Mesto Senica Simona Končitá Mikulecká
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe žiakov
296/2024
0,00 € Mesto Senica Spojená škola
23. Máj 2024
Kúpna zmluva (párty stany 2ks)
298/2024
40,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
23. Máj 2024
Zmluva č. 14/2024 o poskytnutí dotácie
299/2024
200,00 € Mesto Senica MUSICASEN
23. Máj 2024
Zmluva č. 4/2024 o poskytnutí dotácie
300/2024
250,00 € Mesto Senica OZ Šľak
23. Máj 2024
Zmluva č. 13/2024 o poskytnutí dotácie
301/2024
500,00 € Mesto Senica PRO Čáčov
23. Máj 2024
Kúpna zmluva
226/2024
4 016,00 € Mesto Senica Ľuboš Olša
23. Máj 2024
Kúpna zmluvva
228/2024
2 603,40 € Mesto Senica SENEXPRES s. r. o
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
302/2024
30 000,00 € Mesto Senica Mestská poliklinika Senica, a.s.
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (RVO 25)
303/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (RVO 43)
304/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
23. Máj 2024
Zmluva o dielo ( Rekonštrukcia chodníka II. Etapa Čáčovská cesta, Senica- Čáčov)
305/2024
49 172,40 € K.L.T. stav, s.r.o. Mesto Senica
23. Máj 2024
Zmluva č. 17/2024 o poskytnutí dotácie
306/2024
300,00 € Mesto Senica Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica
23. Máj 2024
Zmluva č. 8/2024 o poskytnutí dotácie
308/2024
1 800,00 € Mesto Senica Záhorácky Frišký Tým, občianske združenie
23. Máj 2024
Zmluva č. 10/2024 o poskytnutí dotácie
307/2024
900,00 € Mesto Senica Občianske združenie DELOSTRELEC
22. Máj 2024
Zmluva č. 2/2024
292/2024
3 500,00 € Mesto Senica VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ SENICA
22. Máj 2024
Zmluva o dielo (Verejné osvetlenie- Cintorínska ulica Senica- časť Čáčov)
294/2024
39 323,84 € Technické služby Senica, a.s. Mesto Senica
16. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov (Notársky dom Čáčov)
280/2024
25,00 € Mesto Senica Milan Tománek
20. Máj 2024
Nájomná zmluva
237/2024
1,58 € Milan Kovár Mesto Senica
20. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
286/2024
0,00 € Mesto Senica Ingrid Vašková