Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2023
zmluva o prenájme KD
79/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Microflor SK s.r.o.
13. September 2023
zmluva o dielo
78/2023
120,00 € Ing. Peter Rentka Obec Dolný Lopašov
13. September 2023
zmluva o nájme bytu
77/2023
95,73 € Obec Dolný Lopašov Tomančíková Simona
11. September 2023
zámenná zmluva
74/2023
1 156,00 € Mgr. Jozef Viskupič - predseda TTSK Obec Dolný Lopašov
23. August 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
73/2023
426,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Dolný Lopašov
15. August 2023
zmluva o prenájme KD - Martina Mačicová
72/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Martina Mačicová
8. August 2023
Dodatok č.1 k zámennej zmluve
71/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov
4. August 2023
zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
69/2023
0,00 € poľnohospodárske družstvo Nižná Obec Dolný Lopašov
4. August 2023
zmluva o prenájme KD
70/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Majgotová Daniela
3. August 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
68/2023
125,00 € Daniel Madro, PaedDr. Hana Madrová Obec Dolný Lopašov
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
67/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dolný Lopašov
27. Júl 2023
Zmluva o dielo
66/2023
214 474,52 € STEFER, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
26. Júl 2023
dodatok č.10 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy
54/2023
0,00 € Obce Obce
26. Júl 2023
príkazná zmluva č. 227
63/2023
300,00 € KOMUNAL SERVIS verejné obstarávanie s.r.o.. Obec Dolný Lopašov
26. Júl 2023
príkazná zmluva č. 214
64/2023
300,00 € KOMUNAL SERVIS verejné obstarávanie s.r.o.. Obec Dolný Lopašov
26. Júl 2023
Kúpna zmluva
65/2023
300,00 € Obec Dolný Lopašov Ing. Kvetoslav Ilenčík, Jarmila Ilenčíková
25. Júl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
62/2023
1 310,00 € Jarmila Kováčová Obec Dolný Lopašov
18. Júl 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu
49/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Michaela Šteruská
18. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci
50/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2023
mandátna zmluva
51/2023
4 860,00 € Ing. Gula Pavol Obec Dolný Lopašov