Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2023
zmluva o prenájme KD
70/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Majgotová Daniela
3. August 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
68/2023
125,00 € Daniel Madro, PaedDr. Hana Madrová Obec Dolný Lopašov
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
67/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dolný Lopašov
27. Júl 2023
Zmluva o dielo
66/2023
214 474,52 € STEFER, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
26. Júl 2023
dodatok č.10 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy
54/2023
0,00 € Obce Obce
26. Júl 2023
príkazná zmluva č. 227
63/2023
300,00 € KOMUNAL SERVIS verejné obstarávanie s.r.o.. Obec Dolný Lopašov
26. Júl 2023
príkazná zmluva č. 214
64/2023
300,00 € KOMUNAL SERVIS verejné obstarávanie s.r.o.. Obec Dolný Lopašov
26. Júl 2023
Kúpna zmluva
65/2023
300,00 € Obec Dolný Lopašov Ing. Kvetoslav Ilenčík, Jarmila Ilenčíková
25. Júl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
62/2023
1 310,00 € Jarmila Kováčová Obec Dolný Lopašov
18. Júl 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu
49/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Michaela Šteruská
18. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci
50/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2023
mandátna zmluva
51/2023
4 860,00 € Ing. Gula Pavol Obec Dolný Lopašov
18. Júl 2023
Dodatok č.4 ku zmluve č.A/429/06/2008 Zmluva o aktualizácii programov
53/2023
120,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Dolný Lopašov
18. Júl 2023
Zámenná zmluva
55/2023
27,55 € Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov
18. Júl 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu
56/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Antalová Jana
18. Júl 2023
zmluva o najme hrobového miesta Blažíček Stanislav
57/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Blažíček Stanislav
18. Júl 2023
zmluva o najme hrobového miesta Varečka Marián
58/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Varečka Marián
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
59/2023
3 095,00 € Obec Dolný Lopašov Ing. Viliam Kabela, Emília Kabelová
18. Júl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
60/2023
690,00 € Ing. Pavol Gula Obec Dolný Lopašov
18. Júl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
61/2023
1 055,00 € Jozef Ilenčík Obec Dolný Lopašov