Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
prenájom KD
25/KD
145,00 € Obec Zeleneč H. Robová
11. Október 2023
prenájom KD
24/KD
293,20 € Obec Zeleneč M. Ščepková
11. Október 2023
dodatok č.1 k NZ na pozemok
1/2023/NZ
50,00 € Obec Zeleneč Suat Bekjiri
11. Október 2023
prenájom KD
23/KD
252,74 € Obec Zeleneč N.Dobišová
21. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML2023/399/Ľ
24,00 € Zeleneč Tibenský Zdenko
7. September 2023
Zmluva o dodávke elektriny
2419/2023
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Zeleneč
5. September 2023
nájom za hrobové miesto-urna
ZML2023/1010/L-U
12,00 € Zeleneč Horváthová Cecília
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ze2373/2023
28 600,00 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Zeleneč
18. August 2023
prenájom KD
14/KD
137,40 € Obec Zeleneč Spolok vinárov Zeleneč
17. August 2023
prenájom KD
18/KD
80,40 € Ob Mária Šarmírová
17. August 2023
prenájom KD
16/KD
100,76 € Obec Zeleneč Lucia Kunovská
17. August 2023
prenájom KD
19/KD
130,00 € Obec Zeleneč Spolok vinárov Zeleneč
17. August 2023
prenájom KD
15/KD
55,77 € Obec Zeleneč ZET divadlo
17. August 2023
prenájom KD
20/KD
66,00 € Obec Zeleneč DHZ Zeleneč
17. August 2023
prenájom KD
17/KD
231,15 € Obec Zeleneč Jana Orešanská
17. August 2023
prenájom KD
22/KD
413,13 € Obec Zeleneč Jarmila Gajarská
17. August 2023
prenájom KD
21/KD
304,00 € Obec Zeleneč Naďa Čavojská
3. August 2023
Kúpna zmluva
15.05.2023
3 700,00 € Ivan Škultéty Obec Zeleneč
3. August 2023
Zmluva č.2023/OBC/R/K/TT/0329 o poskytnutí účelovej dotácie
23.06.2023
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Zeleneč
3. August 2023
Príkazná zmluva č.219 VO/03/2023/EL-KSVO
219/2023
0,00 € Komunal Servis - VO, s.r.o. Obec Zeleneč