Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu-manželia Blažíčkoví
Dodatok č.2 kZoNB-Blažíčkoví
20,00 € Obec Zeleneč Blažíček Branislav a Blažíčková Veronika
10. November 2022
Dodatok č.5 ku Kúpnej zmluve č. Z201647504_Z
Dodatok č.5 ku KZ č.Z201647504
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Obec Zeleneč
10. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZML-2012-0001015
0,00 € SWN, a,s, Obec Zeleneč
10. November 2022
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie V OBRAZE II. generácie
Zmluva Galileo Corp. 06/2022
1 140,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Zeleneč
2. November 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č.2 k ZoNB-03/2022
7,00 € Obec Zeleneč Cheshire Lucia
25. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
Dodatok č.2 k ZoD-10/2022
68 826,50 € Cesty, s.r.o. Nitra Obec Zeleneč
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
Zmluva o poskytnutí podpory
14 112,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Zeleneč
10. Október 2022
menšie obecné služby (§ 10 zákona o hmotnej núdzi)
Dohoda č. 22/08/010/7
0,00 € ÚPSVaR Trnava Obec Zeleneč
7. Október 2022
Zmluva č. 4885200 o dodávke z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č.4885200-10/2022
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
4. Október 2022
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00313211/000/2022
33,00 € INISOFT s.r.o. Banská Bystrica Obec Zeleneč
4. Október 2022
Dodatok k Zmluve č. S95T100502 o zvoze a skládkovaní odpadu
S95T100502-09/2022
95,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
4. Október 2022
Zmluva č. 4885280 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4885280-09/2022
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
4. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2220904
Zmluva o dielo č. 2220904
168 592,78 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
4. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2220904
Zmluva o dielo č. 2220905
66 189,43 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
28. September 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1008/P
12,00 € Zeleneč Bartošová Soňa
19. September 2022
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002 k L/15
12,00 € Zeleneč Bíliková Rozália
9. September 2022
nájom za hrobové miesto
ZML2022/397/Ľ
12,00 € Zeleneč Ješková Michaela
8. September 2022
nájom za hrobové miesto
ZML2022/395/L
12,00 € Zeleneč Tibenská Zuzana
5. September 2022
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002/2022-L244 k L/2
12,00 € Zeleneč Lukačovič Filip
5. September 2022
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002/2022-236/P k P/
24,00 € Zeleneč Lukačovič Filip