Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
prenájom KD
21/KD
304,00 € Obec Zeleneč Naďa Čavojská
3. August 2023
Kúpna zmluva
15.05.2023
3 700,00 € Ivan Škultéty Obec Zeleneč
3. August 2023
Zmluva č.2023/OBC/R/K/TT/0329 o poskytnutí účelovej dotácie
23.06.2023
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Zeleneč
3. August 2023
Príkazná zmluva č.219 VO/03/2023/EL-KSVO
219/2023
0,00 € Komunal Servis - VO, s.r.o. Obec Zeleneč
3. August 2023
Príkazná zmluva č. 240 VO/03/2023/PL-KSVO
240/2023
0,00 € Komunal Servis - VO, s.r.o. Obec Zeleneč
13. Júl 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002/2023/267/L
6,61 € Zeleneč Gašparovič Ľubomír
19. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
1718200010-ZoS
0,00 € Západaslovenská distribučná, a.s. Obec Zeleneč
13. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
07.06.2023
0,00 € Obec Zeleneč Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava
13. Jún 2023
Zmluva č. 4885380 o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádzaní OV verej. kanal.
05/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
30. Máj 2023
Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods.7 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v zn.n.p. a §628 a nasl. OZ
Darovacia zmluva 03/2023
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Zeleneč
30. Máj 2023
Kúpna zmluva č. BA145/2022/0815019-Kzp
KZ č.BA145/2022/0815019-Kzp
250,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Obec Zeleneč
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2220904
2220904-2
147 468,00 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
25. Máj 2023
zmena nájomcu
Dodatok č.D002/2023/314/L
24,00 € Zeleneč Gajdošíková Veronika
25. Máj 2023
Dodatok k Zmluve č. S17T600286 o zvoze a skládkovaní odpadu (2023)
Dodatok č.S17T600286 (2023)
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 323 0182
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Zeleneč
17. Máj 2023
Dodatok k zmluve č. S95T100502 o zvoze a skládkovaní odpadu
Dodatok k zmluve č. S95T100502
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
17. Máj 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4885380
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
10. Máj 2023
Dodatok č. 2 - fotovoltický systém elektrickej energie
2220905 - 2
66 189,43 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
9/KD
138,90 € Obec Zeleneč Jozef Kralovič
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
2/KD
16,50 € Obec Zeleneč Senior klub Zeleneč