Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Dodatok k Zmluve č. S95T100502 o zvoze a skládkovaní odpadu
S95T100502-09/2022
95,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
4. Október 2022
Zmluva č. 4885280 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4885280-09/2022
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
4. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2220904
Zmluva o dielo č. 2220904
168 592,78 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
4. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2220904
Zmluva o dielo č. 2220905
66 189,43 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
28. September 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1008/P
12,00 € Zeleneč Bartošová Soňa
19. September 2022
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002 k L/15
12,00 € Zeleneč Bíliková Rozália
9. September 2022
nájom za hrobové miesto
ZML2022/397/Ľ
12,00 € Zeleneč Ješková Michaela
8. September 2022
nájom za hrobové miesto
ZML2022/395/L
12,00 € Zeleneč Tibenská Zuzana
5. September 2022
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002/2022-L244 k L/2
12,00 € Zeleneč Lukačovič Filip
5. September 2022
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002/2022-236/P k P/
24,00 € Zeleneč Lukačovič Filip
19. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
509/2022
0,00 € Západaslovenská distribučná, a.s. Obec Zeleneč
21. Júl 2022
Zmluva o spolupráci č. ZZ_ZLC_0224/2020
TT_ZLC_0224/2020
91,98 € SWAN a.s. Bratislava Obec Zeleneč
21. Júl 2022
Zmluva č. 322 0171
Zmluva č. 322 0171
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Zeleneč
21. Júl 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 06/2022
50,00 € Obec Zeleneč Suat Bekjiri
21. Júl 2022
Zmluva o mOBEC
07.07.2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Bratislava Obec Zeleneč
21. Júl 2022
Dodatok k Zmluve č. S95T100502 o zvoze a skládkovaní odpadu
S95T100502-06/2022
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
24. Máj 2022
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002/2022-226/L
11,10 € Zeleneč Bilčík Jozef
23. Máj 2022
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
tz2022-05-11ar10
159,60 € Topset Solutions s.r.o. Stupava Obec Zeleneč
18. Máj 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/394/Ľ
12,00 € Zeleneč Jurčová Mária
11. Máj 2022
Dohoda o odbere elektrickej energie prostredníctvom podružného elektromeru
23/2022
0,00 € Obec Zeleneč Trnavská vodárenská spoločnosť