Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
zmena nájomcu HM
Dodatok č.D002/2024-178/Ľ k L/
24,00 € Zeleneč Kubišová Oľga
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služien
14/2024
7 920,00 € Regionálna rozvojová agentúra Obec Zeleneč
23. Január 2024
prenájom KD
4/2024/KD
60,00 € Obec Zeleneč Ivana Brunovská
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
13/2024
76,00 € SWAN a.s. Bratislava Obec Zeleneč
23. Január 2024
prenájom KD
5/2024/KD
268,44 € Obec Zeleneč DHZ Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
10/2024
500,00 € Obec Zeleneč Slovenský zväz chovateľov poštových holubov –ZO Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
7/2024
500,00 € Obec Zeleneč Spolok vinárov Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
9/2024
13 200,00 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
8/2024
500,00 € Obec Zeleneč Slovenský zväz záhradkárov –Základná organizácia Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
12/2024
500,00 € Obec Zeleneč Bežecko-Turisticko-Cyklistický Klub Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
11/2024
500,00 € Obec Zeleneč Komunita Zeleneč
15. Január 2024
prenájom KD
3/2024/KD
198,30 € Obec Zeleneč M. Schwarz
15. Január 2024
dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej KZ
3/2024
0,00 € Obec Zeleneč Mgr. Elena Bednáriková
15. Január 2024
dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu
5/2024
0,00 € Obec Zeleneč Mgr. Elena Bednáriková
15. Január 2024
dodatok č. 1 k Zmluve o finančnom vysporiadaní
4/2024
0,00 € Obec Zeleneč Mgr. Elena Bednáriková
12. Január 2024
zmena nájomcu HM
Dodatok č.D002/2023-289/L
12,00 € Zeleneč Domanická Gabriela
11. Január 2024
zmena nájomcu HM
Dodatok č.D002/2023-289/L k L/
12,00 € Zeleneč Domanická Gabriela
10. Január 2024
Zmluva o dielo č. 1/2023 uzatvorená v rozsahu podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v zn.n.p.
1/2023
2 000,00 € Bánovecká regionálna rozvojová agentúra Obec Zeleneč
10. Január 2024
prenájom KD
2/2024/KD
16,50 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč
20. December 2023
Prenájom KD-Katarínska zábava
30/KD
64,20 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč